Engagera · 09 January 2019
En viktig kompetens för oss alla att bemästra är att ge och ta emot feedback. Genom korta feedback-cykler kan vi se till att vi ständigt förbättrar oss och att vi gör det som ger bäst värde. Som alla kompetenser är det här också något som vi behöver öva på för att bli duktiga på. Den senaste tiden har jag kört feedback-övningar med flera team så jag tänkte dela med mig hur vi gjort.

Slack
Fokusera · 13 November 2018
Slack-dagar betyder för mig att jag har dagar där jag inte är på uppdrag hos en kund. Dagar där jag kan skapa, förbereda, reflektera, fixa, lära och återhämta mig. Att prioritera slack-dagar i min tillvaro har blivit en av de viktigaste komponenterna för mig för att skapa en kreativ och harmonisk vardag.

Engagera · 22 October 2018
När man jobbar med att utveckla produkter och tjänster så utgår mycket från våra användare, våra kunder. Hur kan vi lösa deras problem och uppfylla deras behov? Att ge sig ut i verkligheten, observera användarna och uppleva det som användarna upplever är ett effektivt sätt att förstå mer om vår produkt och hur den används, vilka problem som användarna har och hur deras vardag ser ut.

Engagera · 06 September 2018
En nyckelfaktor för att skapa framgångsrika team är att teamet upplever tillit och psykologisk säkerhet. Om vi kan lita på varandra så trivs vi bättre, vi utmanar varandra mera och vi tar större ansvar för våra leveranser. Så om vi har ett team som inte fungerar optimalt så kan det vara bra att börja med att förbättra tilliten mellan team-medlemmarna.

Engagera · 05 July 2018
Vi har alla olika drivkrafter som påverkar hur vi agerar och hur vi trivs i vårt arbete. Att förstå vilka drivkrafter olika personer har är ett bra sätt att stärka samarbetet och öka tilliten i ett team, det förklarar varför vi reagerar olika i situationer. Vill man förstå teamets drivkrafter bättre är övningen Moving Motivators från Management 3.0 ett enkelt sätt att dela berättelser om vad som egentligen motiverar oss.

Facilitera · 12 April 2018
I vår vardag har vi mängder med samtal och möten tillsammans både på jobbet och hemma, en del möten blir kreativa och effektiva medan andra möten inte riktigt ger resultat. En teknik för att skapa bättre möten är att ta mötet gående, "walk and talk" eller på svenska ta ett promenadmöte.

Engagera · 05 April 2018
För att bli bättre på storytelling krävs att vi övar på vår förmåga att berätta och lyssna. "Tell a story" är en aktiv övning som hjälper deltagarna att öva på berättande genom att dela med sig av sina egna erfarenheter av misslyckade projekt och händelser.

Fokusera · 24 March 2018
En Vision board är en visuell bild över dina mål. Genom att visualisera hur det känns och hur det ser ut när vi nått målen så skapar vi en tydlig riktning och fokus mot målen. Själva aktiviteten att ta fram en Vision board är också nyttig och rolig!

Engagera · 22 March 2018
Agile Ball Point Game är en klassisk agil övning för att visa på kraften i ständiga förbättringar. Det är en övning som är enkel att genomföra med hög energi och som alltid ger bra reflektioner, diskussioner och aha-upplevelser.

Innovation & Lärande · 16 March 2018
Att få in lärande i vardagen har alltid varit viktigt för mig. Och jag försöker inspirera andra till kontinuerligt lärande på jobbet också. Ett smart sätt som vi använt på flera arbetsplatser är att bjuda in till Fredagsbio. Helt enkelt, välja en video tex från en konferens, om något som vi vill lära oss mer om, så tittar vi tillsammans och sen reflekterar.

Show more