Facilitera · 03 February 2020
Att ha mötesregler för hur vi ska bete oss under ett möte är ett bra tips, det skapar ett gemensamt ansvar för mötet där alla påminns om vilka beteenden som ger bäst resultat på mötet och vad vi ska undvika.

Fokusera · 11 June 2019
En övning jag gjort med flera grupper är Livshjulet som är en metod för att reflektera över vad vi egentligen spenderar våra dagar med. När vi visualiserar vad vi faktiskt gör kan vi fundera över balansen i livet, gör jag det som jag vill göra och som jag behöver göra. Vad kan jag göra för att komma närmare ett önskat läge?

Facilitera · 24 May 2019
Ibland behöver en grupp stanna till och titta bakåt. Var kommer vi ifrån? Vad har vi åstadkommit? Vilka viktiga händelser har format oss? Det kan vara ett viktigt sätt att bygga en stark team-identitet. Ett verktyg för det är att tillsammans bygga en tidslinje med teamets historia.

Facilitera · 09 April 2019
Post-it lappar har vi ju använt på möten och workhops i många år. Det är ett enkelt och visuellt verktyg som kan användas till så många olika saker. Men hur ser vi till att det som skrivs på lapparna blir läsbart och användbart? Här kommer en enkel lathund att använda för att inleda workshops och utbildningar med.

Fokusera · 22 March 2019
En av mina vanor som hängt med länge är att varje vecka göra en retrospektiv med mig själv. Att helt kort stanna upp och reflektera över veckan har blivit ett viktigt verktyg för att se till att jag reflekterar, lär mig och faktiskt blir bättre.

Facilitera · 14 March 2019
Jag gillar att samla på kreativa och nyttiga check-in övningar, speciellt övningar som hjälper deltagarna att dela berättelser om sig själva. Det här är en enkel check-in som jag uppfann i stunden när jag befann mig i ett konferensrum med ett enormt bibliotek.

Facilitera · 07 March 2019
Vi vet ju alla att det är viktigt att starta ett möte eller en workshop med syftet, varför har vi samlats här, vad är vårt mål? Men för att få verkligt engagemang under ett möte är det också viktigt att låta deltagarna hitta sitt eget varför, WIIFM, What's in it for me?

Engagera · 09 January 2019
En viktig kompetens för oss alla att bemästra är att ge och ta emot feedback. Genom korta feedback-cykler kan vi se till att vi ständigt förbättrar oss och att vi gör det som ger bäst värde. Som alla kompetenser är det här också något som vi behöver öva på för att bli duktiga på. Den senaste tiden har jag kört feedback-övningar med flera team så jag tänkte dela med mig hur vi gjort.

Slack
Fokusera · 13 November 2018
Slack-dagar betyder för mig att jag har dagar där jag inte är på uppdrag hos en kund. Dagar där jag kan skapa, förbereda, reflektera, fixa, lära och återhämta mig. Att prioritera slack-dagar i min tillvaro har blivit en av de viktigaste komponenterna för mig för att skapa en kreativ och harmonisk vardag.

Engagera · 22 October 2018
När man jobbar med att utveckla produkter och tjänster så utgår mycket från våra användare, våra kunder. Hur kan vi lösa deras problem och uppfylla deras behov? Att ge sig ut i verkligheten, observera användarna och uppleva det som användarna upplever är ett effektivt sätt att förstå mer om vår produkt och hur den används, vilka problem som användarna har och hur deras vardag ser ut.

Show more