· 

Öva på feedback

En viktig kompetens för oss alla att bemästra är att ge och ta emot feedback. Genom korta feedback-cykler kan vi se till att vi ständigt förbättrar oss och att vi gör det som ger bäst värde.  Som alla kompetenser är det här också något som vi behöver öva på för att bli duktiga på. Den senaste tiden har jag kört feedback-övningar med flera team så jag tänkte dela med mig hur vi gjort. 

När man ska ge varandra feedback kan det vara bra att repetera några principer så att vi har en gemensam grund att utgå ifrån. Så vi har börjat våra sessioner med en kort teoretisk genomgång. 

Fundera på varför du vill ge feedback

Självisk feedback utifrån dig själv har sällan lika stor effekt som om du istället fokuserar på personen som du ger feedback. Se feedback som en gåva till personen för att du vill att personen ska växa och bli mer framgångsrik. 

Ta emot feedback med nyfikenhet

När du tar emot feedback är nyckeln att möta feedback med nyfikenhet. "Hur har mitt beteende påverkat dig?" Genom att lyssna och förstå kan du sen välja om du vill agera på feedbacken. Här handlar det inte om att du ska förklara dig utan istället acceptera den andra personens upplevelse även om du inte själv tycker det stämmer. 

 

Ge feedback konkret och med fokus på beteenden 

Var specifik och ge exempel på det du pratar om. Till exempel: "Du är så bra på att hålla workshops". Vad är det jag gör som är så bra? Att jag förbereder noggrant, att jag lyssnar, att jag använder kreativa tekniker, att jag återkopplar efter workshopen? Om jag vet mer om vad du uppskattar så kan jag se till att stärka det beteenden framöver. Prata också utifrån din egen erfarenhet, där du fokuserar på beteenden och hur det har påverkat dig. Genom att fokusera på beteenden och inte person har vi en möjlighet att faktiskt göra något åt feedbacken. 

Efter en kort teoretisk genomgång är det dags att öva praktiskt. Jag har kört ett par olika upplägg som jag tänkte berätta om.

 

Feedback-spelet

Ett väldigt användbart spel är Feedback-spelet från Eccom. Spelet innehåller kort med styrkor och svagheter samt en manual med förslag på övningar och också mer teori om kommunikation och feedback. Övningarna kan anpassas för att passa olika typer av grupper och för att träna flera perspektiv på feedback.

 

Häromdagen hade jag ett feedback-pass med en grupp och jag hade då valt ut de här övningarna:

 

1. Medvetenhet om styrkor och svagheter

Varje person plockar kort som de tycker beskriver sig själva, både styrkor och svagheter. Man ger också kort till sina kollegor, här valde jag att bara använda styrkekorten. När alla har valt ut kort så börjar vi berättandet. Alla berättar om varför de valt de egna korten och berättar sen också för sina kollegor varför de tycker just de korten passar. Här återkopplar vi till principerna och ser till att vi fokuserar på att lyssna och förstå. 

 

2. Framåtriktad feedback

En annan variant är att välja ut kort, styrkor eller svagheter, som vi vill se mer av hos sig själv och hos sina kollegor. Vi väljer kort och delar sen med oss av varför vi vill se mer av den här egenskapen. Det är intressant att använda både styrkor och svagheter, för ibland är det så att man faktiskt kan behöva stärka en svaghet, den kan tex balansera en alltför dominerad styrka. Exempel: Svagheten "Självisk" kan vara bra att stärka om man är en person som alltid sätter andra i första rummet och glömmer bort att ta hand om sig själv. 

 

3. Team-feedback

Vi provade också att använda korten för att se vilka styrkor och svagheter vi har som grupp. Gruppen väljer ut de kort som bäst beskriver gruppen och berättar för varandra. Genom att titta på resultatet och analysera våra förmågor så hade vi bra diskussioner om hur vi genom våra styrkor kan lösa våra svagheter. Den här övningen kan också till exempel användas vid en retrospektiv. 

 

Feedback i distribuerade team

Jag har också kört Feedback-övningar för distribuerade team, och då inspirerades jag av det här blogginlägget Feedback in remote teams: The gift that keeps on giving

 

I den här övningen hade teamet fått förbereda feedback till varandra innan och sen under mötet tränade vi på att ge varandra feedback.  Även här började vi med kort introduktion kring feedback. Vi använde sen en virtuell whiteboard (jag använde Google Drawings) där vi klippte in texten med feedback till varandra så vi hade allt i text också. Sen gick vi laget runt och gav varandra feedback.

 

Den här mallen utgick vi ifrån:

 Här övar vi alltså både positiva uppskattningar och mer framåtriktad feedback. 

 

Reflektion

 Förhoppningen med de här övningarna är att vi ska våga ge varandra feedback oftare, och ge feedback på ett sätt så att det blir både effektivt och tryggt. I de här övningarna blev det tydligt att en del har övat mer på att ge och ta emot feedback medan andra tyckte det var svårare. Att då ha konkreta träningspass kan ge modet och styrkan att sen våga ge feedback oftare i vardagen. Feedback blir en viktig och naturlig komponent i gruppens arbete med att stärka förtroendet och tilliten i gruppen.

Write a comment

Comments: 0