Engagera

Engagera · 05 July 2018
Vi har alla olika drivkrafter som påverkar hur vi agerar och hur vi trivs i vårt arbete. Att förstå vilka drivkrafter olika personer har är ett bra sätt att stärka samarbetet och öka tilliten i ett team, det förklarar varför vi reagerar olika i situationer. Vill man förstå teamets drivkrafter bättre är övningen Moving Motivators från Management 3.0 ett enkelt sätt att dela berättelser om vad som egentligen motiverar oss.

Engagera · 05 April 2018
För att bli bättre på storytelling krävs att vi övar på vår förmåga att berätta och lyssna. "Tell a story" är en aktiv övning som hjälper deltagarna att öva på berättande genom att dela med sig av sina egna erfarenheter av misslyckade projekt och händelser.

Engagera · 22 March 2018
Agile Ball Point Game är en klassisk agil övning för att visa på kraften i ständiga förbättringar. Det är en övning som är enkel att genomföra med hög energi och som alltid ger bra reflektioner, diskussioner och aha-upplevelser.

Engagera · 08 March 2018
Storytelling handlar om den uråldriga traditionen att berätta historier muntligt eller skriftligt. Och det är ett kraftfullt verktyg när vi jobbar med agil produktutveckling. Storytelling kan hjälpa oss på många sätt, både i vårt discovery-arbete och för att bygga förtroende och tillit i teamen.

Engagera · 01 March 2018
360 Stories är ett spel som handlar om att dela med sig av berättelser. Det kan vara djupa berättelser eller roliga anekdoter, du bestämmer själv vilka berättelser du vill dela med dig av. Spelet kan lika gärna användas för att lära känna varandra bättre i ett team som ett underhållande spel vid en familjemiddag.

Engagera · 13 February 2018
Alla agila team som jag jobbat med har haft stå-upp möten på morgonen som ett sätt att koordinera arbetet i teamet. Men inte alla dessa team har haft engagerade och värdefulla stå-upp möten, utan ibland har det mest varit en statusuppdatering. Hur får man då till kreativa stå-upp möten?

Engagera · 16 December 2016
Godispåsedagar är ett koncept som vi uppfann i vårt utvecklingsteam när vi hamnade i ett tufft läge med prioriteringar. Det blev ett sätt att också kunna jobba med mindre förbättringar i produktens användarupplevelse.

Engagera · 08 December 2016
Skulle du och dina team-medlemmar med stolthet bära en t-shirt med teamets namn och logga? Har ni en stark teamidentitet? Prova T-shirt testet!

Engagera · 24 November 2016
En vanlig form för avstämning mellan medarbetare/teammedlem och chef/team coach är att använda 1:1 samtal (One on one). Det är ett regelbundet möte där syftet är att se till att medarbetaren har möjlighet att göra sitt allra bästa.

Engagera · 12 November 2016
Ett enkelt och kraftfullt mätetal för team är helt enkelt att mäta hur teamet mår, hur vår teamtemperatur är. Med hjälp av det mätetalet kan vi se trender, upptäcka problem och så skapar vi också ett bra tillfälle att prata om vad som händer i och runt teamet.

Show more