Engagera

Engagera · 13 February 2018
Alla agila team som jag jobbat med har haft stå-upp möten på morgonen som ett sätt att koordinera arbetet i teamet. Men inte alla dessa team har haft engagerade och värdefulla stå-upp möten, utan ibland har det mest varit en statusuppdatering. Hur får man då till kreativa stå-upp möten?

Engagera · 16 December 2016
Godispåsedagar är ett koncept som vi uppfann i vårt utvecklingsteam när vi hamnade i ett tufft läge med prioriteringar. Det blev ett sätt att också kunna jobba med mindre förbättringar i produktens användarupplevelse.

Engagera · 08 December 2016
Skulle du och dina team-medlemmar med stolthet bära en t-shirt med teamets namn och logga? Har ni en stark teamidentitet? Prova T-shirt testet!

Engagera · 24 November 2016
En vanlig form för avstämning mellan medarbetare/teammedlem och chef/team coach är att använda 1:1 samtal (One on one). Det är ett regelbundet möte där syftet är att se till att medarbetaren har möjlighet att göra sitt allra bästa.

Engagera · 12 November 2016
Ett enkelt och kraftfullt mätetal för team är helt enkelt att mäta hur teamet mår, hur vår teamtemperatur är. Med hjälp av det mätetalet kan vi se trender, upptäcka problem och så skapar vi också ett bra tillfälle att prata om vad som händer i och runt teamet.

Engagera · 19 December 2014
Hur skapar vi miljöer som tar fram det bästa ur både introverta och extroverta personer? Här kommer några tankar och inspirationskällor i ämnet.

Engagera · 05 July 2013
Jag hade ett intressant samtal häromdagen om begreppet Värdskap. Att få människor att känna sig sedda och välkomna i en ny situation.

Engagera · 17 April 2013
"Det funkar inte att jobba agilt hos oss. Vi har inte rätt sorts människor." Den kommentaren fick jag idag och blev förstås nyfiken. Vad betyder egentligen det? Kan det verkligen stämma? Finns det någon "rätt sorts" människor som passar i agila team? Jo, vi behöver T-formade teammedlemmar!