Engagera

Engagera · 09 January 2019
En viktig kompetens för oss alla att bemästra är att ge och ta emot feedback. Genom korta feedback-cykler kan vi se till att vi ständigt förbättrar oss och att vi gör det som ger bäst värde. Som alla kompetenser är det här också något som vi behöver öva på för att bli duktiga på. Den senaste tiden har jag kört feedback-övningar med flera team så jag tänkte dela med mig hur vi gjort.

Engagera · 22 October 2018
När man jobbar med att utveckla produkter och tjänster så utgår mycket från våra användare, våra kunder. Hur kan vi lösa deras problem och uppfylla deras behov? Att ge sig ut i verkligheten, observera användarna och uppleva det som användarna upplever är ett effektivt sätt att förstå mer om vår produkt och hur den används, vilka problem som användarna har och hur deras vardag ser ut.

Engagera · 06 September 2018
En nyckelfaktor för att skapa framgångsrika team är att teamet upplever tillit och psykologisk säkerhet. Om vi kan lita på varandra så trivs vi bättre, vi utmanar varandra mera och vi tar större ansvar för våra leveranser. Så om vi har ett team som inte fungerar optimalt så kan det vara bra att börja med att förbättra tilliten mellan team-medlemmarna.

Engagera · 05 July 2018
Vi har alla olika drivkrafter som påverkar hur vi agerar och hur vi trivs i vårt arbete. Att förstå vilka drivkrafter olika personer har är ett bra sätt att stärka samarbetet och öka tilliten i ett team, det förklarar varför vi reagerar olika i situationer. Vill man förstå teamets drivkrafter bättre är övningen Moving Motivators från Management 3.0 ett enkelt sätt att dela berättelser om vad som egentligen motiverar oss.

Engagera · 05 April 2018
För att bli bättre på storytelling krävs att vi övar på vår förmåga att berätta och lyssna. "Tell a story" är en aktiv övning som hjälper deltagarna att öva på berättande genom att dela med sig av sina egna erfarenheter av misslyckade projekt och händelser.

Engagera · 22 March 2018
Agile Ball Point Game är en klassisk agil övning för att visa på kraften i ständiga förbättringar. Det är en övning som är enkel att genomföra med hög energi och som alltid ger bra reflektioner, diskussioner och aha-upplevelser.

Engagera · 08 March 2018
Storytelling handlar om den uråldriga traditionen att berätta historier muntligt eller skriftligt. Och det är ett kraftfullt verktyg när vi jobbar med agil produktutveckling. Storytelling kan hjälpa oss på många sätt, både i vårt discovery-arbete och för att bygga förtroende och tillit i teamen.

Engagera · 01 March 2018
360 Stories är ett spel som handlar om att dela med sig av berättelser. Det kan vara djupa berättelser eller roliga anekdoter, du bestämmer själv vilka berättelser du vill dela med dig av. Spelet kan lika gärna användas för att lära känna varandra bättre i ett team som ett underhållande spel vid en familjemiddag.

Engagera · 13 February 2018
Alla agila team som jag jobbat med har haft stå-upp möten på morgonen som ett sätt att koordinera arbetet i teamet. Men inte alla dessa team har haft engagerade och värdefulla stå-upp möten, utan ibland har det mest varit en statusuppdatering. Hur får man då till kreativa stå-upp möten?

Engagera · 16 December 2016
Godispåsedagar är ett koncept som vi uppfann i vårt utvecklingsteam när vi hamnade i ett tufft läge med prioriteringar. Det blev ett sätt att också kunna jobba med mindre förbättringar i produktens användarupplevelse.

Show more