· 

Livshjulet

En övning jag gjort med flera grupper är Livshjulet som är en metod för att reflektera över vad vi egentligen spenderar våra dagar med. När vi visualiserar vad vi faktiskt gör kan vi fundera över balansen i livet, gör jag det som jag vill göra och som jag behöver göra. Vad kan jag göra för att komma närmare ett önskat läge? 

I veckan hade vi en övning med en ledningsgrupp som jag jobbar tillsammans med där vi reflekterade över gruppens samarbete och arbetsformer. Gruppen ville också passa också på att göra mer av en personlig reflektion, att ta sig tid att fundera över situationen för var och en. Jag faciliterade då en övning som kallas Livshjulet, som jag själv gjort i flera olika versioner. Här kommer en beskrivning av hur vi körde övningen den här gången. 

 

1. Nuläge

Rita en rund ring och dela i den i bitar som beskriver vad du gör på dagarna. Storleken på tårtbitarna beskriver ungefär hur stor del av din tid du tillbringar med varje aktivitet. Man kan välja att beskriva hela sitt liv eller som vi gjorde den här gången istället fokusera enbart på jobbet. Vilka kategorier du väljer är upp till dig. I mitt senaste livshjul hamnade kategorierna Coacha team, Coacha 1:1, Hålla kurser, Planera, Admin, Lärande, Skapa. 

 

2. Önskat läge

Fundera över ditt nuläge, har du balans i de olika delarna? Finns det något du vill göra mer av? Mindre av? Göra annorlunda? Rita ett nytt hjul eller skriv kommentarer runt hjulet. 

 

3. Handlingsplan

Sista delen handlar om att ta fram aktiviteter som du kan göra för att komma närmare ditt önskade läge. Här valde vi att göra det först genom en promenad i par. Vi hade förmånen att vara ute i skärgården så vi gick två och två över klippor och badbryggor och hjälpte varandra genom att komma med idéer och tankar. Väl tillbaka så fick alla en stund att skriva ner sina planer. 

 

Avsluta gärna med att ta en runda där alla delar med sig av något de kommer göra. Genom att dela det med varandra kan vi stötta och påminna varandra i gruppen. 

Bilden är från vår övning i veckan, med mitt något förenklade livshjul som exempel för gruppen att inspireras av. 

 

Livshjulet kan man förstås även göra på egen hand och då välja att inkludera alla delar i livet. Det är en övning att återkomma till med jämna mellanrum, till exempel som en punkt på en Personlig konferens. En bra påminnelse där man visuellt kan fundera över om livet känns i balans. 

Write a comment

Comments: 0