· 

WIIFM

Vi vet ju alla att det är viktigt att starta ett möte eller en workshop med syftet, varför har vi samlats här, vad är vårt mål? Men för att få verkligt engagemang under ett möte är det också viktigt att låta deltagarna hitta sitt eget varför, WIIFM, What's in it for me? 

Ofta tackar man ja till ett möte utan att riktigt förstå syftet med mötet, eller hur jag kan bidra. Så ett bra sätt att starta ett möte är att se till att alla vet varför de är där och fånga vad de hoppas få ut av mötet. Det skapar ett engagemang men också ett eget ansvar. Om jag vet vad jag behöver så ser jag också till att jag får det. Genom att också berätta det för varandra kan vi väcka nya idéer hos andra och en bonus är att det hjälper mötets facilitator att styra mötet åt rätt håll. 

 

Gör så här:

Börja mötet med att var och en funderar över sitt eget WIIFM, vad är poängen för dig att vara här?

 

Skriv på post-it lapp, sätt upp och berätta för varandra. Alternativt kan man låta gruppen prata 2 och 2 en stund innan de presenterar. 

 

Ett exempel när jag använt tekniken var vid en roadmap-planering som vi skulle göra i ett team. Vi hade en situation med ett spretigt scope och vi insåg att vi hade dålig koll på helheten. Samtidigt fanns det en frustration över planeringsmöten som inte gav något resultat. Så, det kändes viktigt att alla förstod varför vi behövde en roadmap och hur var och en kunde bidra till det. 

 

 

Några av de lappar som kom fram var: 

- Tydlig förväntning vad jag förväntas göra framöver

- Jag vet vad vi ska göra och känner att vi kan klara det

- Insikt i helheten, i alla delar av vårt arbete

- Vill känna mig taggad

 

När mötet var slut så återvände vi till lapparna som en avslutande reflektion. Har vi nu fått det vi behöver? Vad behöver vi jobba mer med för att alla ska ha fått sina behov uppfyllda?

Write a comment

Comments: 0