Utochinsikter - för ett bättre naturnära arbetsliv

Vill du också bidra till ett bättre arbetsliv med högre verkningsgrad? 

 

Utochinsikter är ett nav för dig som vill utvecklas i din arbetsroll. Vi erbjuder möjligheter att delta i samtal med andra, att öva, träna, experimentera och utvecklas. Det gör vi för att utveckla förmågor och kompetenser för olika roller i arbetslivet, allt för att vi ska få ut mer av vårt arbetsliv. 


Ledarskap

Vi vill bidra till ett innovativt, modernt och mänskligt ledarskap. En värld i ständig förändring kräver en ny ledarskapskultur och med det även nya förhållningssätt och förmågor. Vi behöver ett ledarskap som ser till individens behov, som uppmuntrar kreativitet och innovation och som ger förutsättningar för en lättrörlig verksamhet med kunden i fokus. 


Möteskultur

Är era möten för långa? För många? För ofta? För stora? För passiva? För tråkiga? För dåliga?Vi hjälper er att förbättra och förnya era möten.

 

Vi arbetar med företag och organisationer som vill förbättra sin möteskultur. Via ambassadörer hos er stöttar vi ert införande av en ny och bättre möteskultur. Genom workshops och rådgivning leder vi er framåt. Tillsammans hittar vi förbättringar som vi genomför genom experiment som vi testar och lär oss av.   

 


Mötesledning och facilitering

Vi hjälper dig att utvecklas som facilitator. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter för dig som redan idag jobbar med möten och workshops och känner nu att du vill utmana dig och lära dig mer. Du vill aktivt bidra och dela med dig av dina egna erfarenheter och tips genom kreativa verkstäder i inspirerande miljöer.