· 

Post-it-lappar

Post-it lappar har vi ju använt på möten och workhops i många år. Det är ett enkelt och visuellt verktyg som kan användas till så många olika saker. Men hur ser vi till att det som skrivs på lapparna blir läsbart och användbart? Här kommer en enkel lathund att använda för att inleda workshops och utbildningar med. 

När jag var på en workshop med Woody Zuill om mobprogrammering inledde han en övning genom att visa en slide med instruktioner för hur man skriver bra post-it-lappar. Det inspirerades jag av och gjorde min egen variant. Det kan vara ett bra sätt att inleda en längre workshop. Det gör det enklare för både deltagarna och facilitator, speciellt om vi ska jobba med idégenerering och stora volymer av lappar. Genom bra läsbarhet så kan vi fokusera workshopen till att lösa problem och hitta lösningar istället för att ägna energi att tolka lappar. 

 

Så här blev min lathund för hur du skriver bra och tydliga post-it-lappar:

Ladda ner bilden och dela ut inför en workshop eller gör en egen variant med hjälp av post-it lappar på ett blädderblock.

 

Inspirationen kommer ursprungligen från Michael Sahota, men jag har lagt till några ytterligare punkter.

Write a comment

Comments: 0