· 

Mötesregler

Att ha mötesregler för hur vi ska bete oss under ett möte är ett bra tips, det skapar ett gemensamt ansvar för mötet där alla påminns om vilka beteenden som ger bäst resultat på mötet och vad vi ska undvika. Gemensamma mötesregler hjälper också till att poängtera att resultatet av ett möte inte hänger på mötesledaren, utan det handlar om hur var och en bidrar under mötet.
Det finns flera sätt att jobba med mötesregler vid uppstarten av mötet, för att få gruppen att förstå vikten av allas bidrag på mötet innan vi kastar oss in i agendan. 
Samskapa mötesregler
Vi kan inleda med en övning där gruppen tillsammans tar fram regler för mötet. Hur ska vi agera för att få bästa möjliga resultat? Använd till exempel Tvärtom-metoden för att få igång diskussionen utifrån vad vi absolut inte ska göra. Resultatet blir en lista som vi ser till att ha tillgänglig under hela mötet och som vi kan återkoppla till när det behövs.
Personligt ansvar
"Hur kan jag göra det här mötet så bra som möjligt?” Att inleda mötet med just den frågan gör att var och en får fundera över hur de ska bidra under mötet. Jag har några gånger utgått ifrån Joshua Kerievskys poster med 5 punkter för att skapa psykologisk trygghet under möten. Om gruppen redan tidigare tagit fram mötesregler kan man istället utgå ifrån dom. 

 

Från Joshua Kerievsky, Meeting agreements for high-performing teams
Från Joshua Kerievsky, Meeting agreements for high-performing teams
Gruppen har fått göra en personlig reflektion med mötesreglerna som inspiration "Vad ska jag tänka på för att göra det här mötet så bra som möjligt?". När var och funderat tar vi en runda där var och en berättar vad de kommit fram till. Jag tänker att rundan får flera positiva effekter, alla har fått fundera på sin egen roll på mötet och genom att dela funderingarna med övriga så öppnar vi oss inför varandra. Om jag vet vad du ska fokusera på idag kan jag också hjälpa dig eller ge feedback om du hamnar tillbaka i gamla vanor.

 

Jag har också avslutat mötet med att återkoppla, "hur gick det för oss - vad vill göra annorlunda nästa gång vi ses".  

Write a comment

Comments: 0