· 

Tidslinje

Ibland behöver en grupp stanna till och titta bakåt. Var kommer vi ifrån? Vad har vi åstadkommit? Vilka viktiga händelser har format oss? Det kan vara ett viktigt sätt att bygga en stark team-identitet. Ett verktyg för det är att tillsammans bygga en tidslinje med teamets historia. 

Det kan finnas flera anledningar till ett team att blicka tillbaka och påminnas om hur vi formats. Ibland fastnar vi i allt som inte fungerar, och då kan det vara starkt att titta på alla framsteg som vi faktiskt gjort, allt vi lärt oss. Det hjälper oss sen när vi ska blicka framåt och definiera vision och nya mål. 

 

En tidslinje kan beskriva en kortare period, till exempel en sprint eller release, men den kan också gå längre tillbaka, kanske ända till teamets begynnelse. 

 

Så här har jag gjort några gånger när jag tillsammans med grupper tagit fram tidslinjer som just beskriver hur ett team skapats och utvecklats. 

 

1. Rita upp en tidslinje

Bestäm tillsammans när tidslinjen börjar, när kan man säga att starten egentligen var? Gör övningen på whiteboard eller plast. Fördelen med plast är att ni kan ta med tidslinjen och sätta upp på väggen om ni vill spara den. 

 

2. Sätt upp avatarer eller lappar på viktiga personer

Börja med att de personer som finns i rummet sätter upp en lapp med när de startade i teamet. Använd förberedda foton/avatarer eller be alla rita en figur på en postit-lapp. Fundera också tillsammans vilka andra personer som bidragit till teamet men som kanske har slutat. Sätt upp lappar för de personerna också. 

 

3. Välj ut viktiga händelser

Var och en funderar enskilt på vilka händelser som de upplever varit viktiga på något sätt. Höjdpunkter, lågvattenmärken, incidenter, värdefulla leveranser, kundfeedback, minnesvärda möten eller workshops, lärdomar, genombrott, sammanbrott... Skriv ner på post-it lappar. Här kan man vara ännu mer kreativ och ta med tidningar att klippa ur, papper och pennor för att rita med. Någon gång har jag bett deltagarna förbereda genom att skriva ut foton, mejl, release notes etc som de vill ta med. 

 

4. Berätta stories

Sätt upp lapparna i tidslinjen på rätt plats och så vandrar vi i tidslinjen och alla hjälps åt att berätta sina stories. 

 

5. Reflektion

Som avslutning kan man göra en öppen reflektion, vad ser vi? Vad har format oss? Ser vi något mönster? Man kan också be gruppen välja ut de starkaste händelserna och sätta en markering på de lapparna. 

 

Ofta är det själva övningen som är poängen och ger största värdet, att vi tillsammans skapat tidslinjen och berättat våra gemensamma stories. Men jag har också varit med om att vi fotat och behållt tidslinjen som en hjälp för att berätta vår historia för andra, till exempel för nya teammedlemmar som börjar. 

 

Här är ett exempel från ett team jag jobbat med:

Samma övning kan även användas under en retrospektiv, men då förstås i komprimerad version. Det är ett bra sätt att samla in data, att påminna oss om vad som egentligen hände de senaste veckorna. Då har vi en objektiv grund att utgå ifrån innan vi börjar analysera hur det egentligen gick och vad vi vill förbättra. 

Write a comment

Comments: 0