Facilitera

Facilitera · 03 February 2020
Att ha mötesregler för hur vi ska bete oss under ett möte är ett bra tips, det skapar ett gemensamt ansvar för mötet där alla påminns om vilka beteenden som ger bäst resultat på mötet och vad vi ska undvika.

Facilitera · 24 May 2019
Ibland behöver en grupp stanna till och titta bakåt. Var kommer vi ifrån? Vad har vi åstadkommit? Vilka viktiga händelser har format oss? Det kan vara ett viktigt sätt att bygga en stark team-identitet. Ett verktyg för det är att tillsammans bygga en tidslinje med teamets historia.

Facilitera · 09 April 2019
Post-it lappar har vi ju använt på möten och workhops i många år. Det är ett enkelt och visuellt verktyg som kan användas till så många olika saker. Men hur ser vi till att det som skrivs på lapparna blir läsbart och användbart? Här kommer en enkel lathund att använda för att inleda workshops och utbildningar med.

Facilitera · 14 March 2019
Jag gillar att samla på kreativa och nyttiga check-in övningar, speciellt övningar som hjälper deltagarna att dela berättelser om sig själva. Det här är en enkel check-in som jag uppfann i stunden när jag befann mig i ett konferensrum med ett enormt bibliotek.

Facilitera · 07 March 2019
Vi vet ju alla att det är viktigt att starta ett möte eller en workshop med syftet, varför har vi samlats här, vad är vårt mål? Men för att få verkligt engagemang under ett möte är det också viktigt att låta deltagarna hitta sitt eget varför, WIIFM, What's in it for me?

Facilitera · 12 April 2018
I vår vardag har vi mängder med samtal och möten tillsammans både på jobbet och hemma, en del möten blir kreativa och effektiva medan andra möten inte riktigt ger resultat. En teknik för att skapa bättre möten är att ta mötet gående, "walk and talk" eller på svenska ta ett promenadmöte.

Speedmingel
Facilitera · 16 March 2018
En av mina bästa uppvärmningsövningar, speciellt för större grupper, är att köra ett speedmingel. Det går till så att deltagarna minglar i rummet och pratar med varandra utifrån någon eller några frågor. På så sätt får gruppen presentera sig för varandra och få igång energin inför ett möte, workshop eller utbildning.

Facilitera · 13 February 2018
Stå på rad är en effektiv uppstartsövning som ger en snabb och visuell introduktion till deltagarna och deras erfarenhet.

Facilitera · 23 November 2017
Blomsterängen är en kort, effektiv och rolig övning för att enkelt förklara agila krav.

Facilitera · 29 October 2017
När man ska lära sig något nytt, som till exempel att använda Kanban i ett agilt team, så är spel en oslagbar teknik för att skapa förståelse och engagemang.

Show more