Visuell kommunikation

Utveckla din visuella förmåga genom en kurs i Visuell kommunikation där vi tränar på enkla symboler och övar på hur vi kan använda visualiseringar för att få kreativa möten, för att lösa problem och hitta nya idéer.

Det här lär du dig

Under kursen jobbar vi aktivt tillsammans för att våga rita och visualisera mer i vår vardag.  Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna, där vi tillsammans tränar på att rita och öva vår visuella förmåga. Vi kommer att lära oss grunderna och prova på att tillämpa det vi lärt oss i olika praktiska situationer. 

 

Efter den här kursen har du:

  • Byggt en egen symbolbank med enkla bilder och symboler 
  • Övat på olika användningsområden för visualiseringar
  • Provat att beskriva ett problem eller område visuellt, att anteckna visuellt och att facilitera möten visuellt

Målgrupp

Den här kursen passar alla oavsett förkunskaper, du behöver inte kunna rita eller teckna. Kursen är till för dig i alla roller som vill använda visuella tekniker för dig själv, under möten eller för kraftfulla presentationer.

 

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre halvdagar med följande moment:

1. Lär dig rita

Vi övar på att rita former, människor och symboler. Vi bygger en symbolbank med symboler som är användbara i våra olika organisationer och miljöer. 

2. Presentera och anteckna visuellt

Utifrån ett aktuellt problem, möte, presentation eller dylikt tar vi fram en visuell beskrivning med hjälp av de symboler vi övat på. Vi provar också att dokumentera ett möte eller en presentation visuellt, vi övar alltså på hur vi snabbt kan fånga ett budskap och översätta det till bilder. 

3. Facilitera visuellt

Vi tränar på hur vi med hjälp av visuella tekniker kan facilitera, lösa problem och nå samsyn i workshops och möten. 

 

Kursledare

Annika Widmark


Anmälan

Kursen ges i Stockholm och erbjuds i form av tre halvdagar med 1-2 veckor mellan tillfällena. Datum för tillfälle 2 och 3 bokar vi tillsammans när vi ses första gången.

 

Nästa startdatum är 23 november. 


Kursen kan även ges internt under en eller flera halvdagar där vi tillsammans kan anpassa innehållet efter era behov. Hör av er för mer information! 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.