· 

Stå på rad

Stå på rad är en rolig och effektiv uppstartsövning som ger en snabb och visuell introduktion till gruppen. 

Stå på rad övning

När jag träffar en ny grupp, till exempel som lärare på en utbildning, så vill jag ofta först bilda mig en uppfattning av vilka deltagarna är. Samtidigt vill vi ju alltid få en kreativ och aktiv start på en utbildning. Då passar det bra att göra en "Stå på rad"-övning. 

 

Övningen går till så att alla deltagarna får ställa sig upp och gå till en vägg. Där förklarar jag att ena änden av väggen representerar "Mycket/Länge" och den andra änden representerar "Lite/Kort". Sen ställer jag ett antal frågor och ber gruppen ställa sig i ordning i en rad längs väggen. 

 

Frågorna kan till exempel vara:

  • Så här långt bort från den här platsen bor jag/är jag född
  • Så här länge har jag jobbat på den här arbetsplatsen
  • Så här mycket erfarenhet har jag av X (= det kursen handlar om)
  • Så här mycket energi har jag idag

När de ställer sig i rad så behöver de prata med varandra och komma fram till vilken ordning som blir rätt. Efter varje fråga kan man ställa följdfrågor till gruppen. Frågan om hur länge de jobbat på arbetsplatsen kan också vara en bra fråga för att alla ska få berätta lite mer om sin bakgrund på företaget. Det går att göra övningen ännu lite svårare genom att de inte får prata med varandra utan i tystnad hitta sin plats i ledet. 

 

Jag har vid några tillfällen använt den här övningen för att också dela in deltagarna i mindre grupper. Genom att ställa sig i ordning utifrån erfarenhet går det att få grupper med blandad erfarenhet. Några med mycket erfarenhet paras ihop med några med mindre erfarenhet. Eller så kan man göra gruppindelningen mer slumpmässigt, om man radat upp sig utifrån tex längd eller hårfärg och skapa grupper utifrån det. 

 

Genom den här övningen så knyter gruppen an till varandra genom att de lär känna varandra lite bättre. Vi kan också knyta an till ämnet vi ska prata om genom att vi får fram hur mycket erfarenhet de har av ämnet. Eftersom gruppen också får upp och röra sig så höjer vi energin, övningen går därför också utmärkt att lägga in efter till exempel en lunchpaus när man behöver få upp energinivån.

 

Läs mer i StoryBoxen: Check-in övningar

Write a comment

Comments: 0