· 

Agile Ball Point Game

Agile Ball Point Game är en klassisk agil övning för att visa på kraften i ständiga förbättringar. Det är en övning som är enkel att genomföra med hög energi och som alltid ger bra reflektioner, diskussioner och aha-upplevelser.

Övningen illustrerar många olika agila principer. Det handlar om att förstå kraften i ständiga förbättringar men samtidigt också reflektera kring samarbete,  flöde och kapacitet. 

 

Förberedelse

Det behövs ett gäng bollar, jag använder bollhav med 100 bollar som går att köpa i leksaksaffärer. 

 

Inför spelet

Alla står upp på en yta med bra med plats.

Förklara spelets regler:

  1. Ni är ett team
  2. Bollarna passas mellan alla i teamet
  3. Bollarna måste passas genom luften
  4. Man får ej passa till sin närmaste granne åt vänster eller höger
  5. Sprint = 2 min, retrospektiv = 1 min

Ge följande instruktion: Jag är er produktägare och kommer att skicka bollar till er. Jag vill att ni inför varje sprint uppskattar hur många bollar ni kommer att klara av och antecknar det.  Efter varje sprint antecknar ni det faktiska resultatet. Anteckna också vad ni kom överens om att förändra till nästa sprint. Vi börjar med två minuter så att ni får organisera er och sen kör vi igång med första sprinten. Vi spelar 5 iterationer. 

 

Under spelet

Vid frågor angående regler hänvisa till de fem grundreglerna och att det i övrigt är deras utvecklingsprocess. 

Om teamet vill ta bollar själva (pull istället för push) så är det tillåtet, det är ju ingen grundregel.

Om teamet behöver en skjuts framåt, fråga dem under retron om det finns flaskhalsar eller outnyttjad potential.

Om teamet tror att det är omöjligt att prestera bättre, utmana med att vissa team har klarat uppåt 100 bollar.

Gör gärna livet lite besvärligare för teamet genom att vara en jobbig produktägare för att se hur teamet hanterar det.

Efter varje retro, be om en kort sammanfattning av vad de kommer göra annorlunda till nästa sprint och skriv på blädderblock.

 

Efter spelet

Samla hela gruppen och prata igenom hur de upplevde övningen. Vilka frågor ni lyfter beror på vad ni ville få fram med övningen, men här är några frågor att inspireras från. 

Vad hände?

Vilken iteration kändes bäst och varför?

Var skedde det dramatisk förbättring och varför? 

Gjorde ni några experiment som inte lyckades? Vad lärde ni er av det?

Hade ni några flaskhalsar? Hur hittade ni flaskhalsarna och hur löste ni dessa?

Hur fungerade samarbetet?

Skulle resultatet bli lika bra om ni la all retrospektivtid i början och sen körde oavbrutet? 

Vad kan vi applicera från den här övningen till vårt team?

 

Övningen kommer ursprungligen från Boris Gloger, och det går att ladda ner hans Playbook för spelet för ännu mer tips. 

 

Write a comment

Comments: 0