· 

Stå-upp möten

Alla agila team som jag jobbat med har haft stå-upp möten på morgonen som ett sätt att koordinera arbetet i teamet. Men inte alla dessa team har haft engagerade och värdefulla stå-upp möten, utan ibland har det mest varit en statusuppdatering. Hur får man då till kreativa stå-upp möten?

Stå-uppmöten

 

Här är några reflektioner för att skapa effektiva stå-upp möten som jag brukar dela med mig av till de team jag jobbar med. 

  • Ett bra stå-upp möte ska ses som en kreativ kick-off för dagen: ”Hur kan vi tillsammans göra det bästa av den här dagen?"
  • Det här är teamets möte, inte ett möte för en chef eller en agil coach. Syftet är att skapa teamidentitet, dela kunskap, hjälpa varandra och koordinera arbetet. 
  • För ett team som är ovana med stå-upp möten kan det vara bra att någon faciliterar mötet. Det kan vara till exempel en Scrum Master eller någon i teamet. Det är också smart att rotera facilitatorn så får alla känna på att leda mötet. Om det känns som om team-medlemmarna rapporterar till den som faciliterar så är ett enkelt knep att helt enkelt bryta ögonkontakten så måste personen titta på någon annan istället. 
  • Mötet ska vara kort och med hög energi, detaljer spar vi till efteråt. Se till att avsluta mötet med en positiv ton så att alla känner sig peppade att ta tag i dagens utmaningar. I ett team jag jobbade med var den bästa stunden på dagen kvarten efter mötet. Då bubblade det i alla hörn, folk passade på att stämma av detaljer, boka upp sittningar senare under dagen eller dema något som man pratat om under stå-upp mötet. 
  • För de flesta teamen jag jobbat med så fungerar Walk the board bäst som grund. Det innebär att vi har fokus på de stories och tasks som vi jobbar med och att vi följer flödet på tavlan från höger till vänster. Vilka stories har rört sig åt höger sen igår, hur kommer flödet röra sig idag?
  • Om man kör Walk the board och inte går laget runt, så kan det innebära att några personer inte sagt något på mötet. Då kan det vara bra att fånga upp om det finns något de vill tillägga. Fråga de som inte pratat vad de gjort/ska göra, avsluta med att fråga om någon har något mer att dela med sig.
  • Om det blir sega möten, så våga att prova något annat en dag. Till exempel ”kasta boll”. Att en person börjar prata, kastar sen en boll till någon annan som fortsätter. Ger hög energi och en del skratt. En annan variant är att göra en incheckning, att alla får svara på någon fråga innan vi kör igång mötet. 

Gå gärna runt till andra team i organisationen och se hur de gör, kanske kan du hitta inspiration och nya idéer att prova.

 

Här är också några länkar med ännu mer tips för effektiva stå-upp möten:

 

It's not just standing up (Martin Fowler)

Experimenting with daily standups (Joakim Holm)

 

 

Write a comment

Comments: 0