· 

Bygga tillit i team

En nyckelfaktor för att skapa framgångsrika team är att teamet upplever tillit och psykologisk säkerhet. Om vi kan lita på varandra så trivs vi bättre, vi utmanar varandra mera och vi tar större ansvar för våra leveranser. Så om vi har ett team som inte fungerar optimalt så kan det vara bra att börja med att förbättra tilliten mellan team-medlemmarna. 

Vid ett av våra veckovisa Agile Coffee samtal kom vi in på det här med att bygga tillit och skapa en trygg miljö i team. Mycket handlar helt enkelt om att lära känna varandra bättre, att vi delar våra berättelser om vår bakgrund, våra drivkrafter, våra styrkor, våra rädslor.

 

Som coacher och ledare kan vi hjälpa team genom övningar som gör det enklare att våga dela berättelser med varandra. Jag har gjort en sammanställning av mina bästa övningar för att bygga tillit i team, det är en mix av övningar som jag kört själv och några som jag fick med mig från Agile Coffee-samtalet som jag ska prova framöver. 

 

Tips på övningar för att stärka tillit och förtroende i team:

  • 360 Stories - ett brädspel där deltagarna delar med sig av historier från sitt liv utifrån olika teman 
  • Improv cards - berätta historier, tex under ett retrospektiv, utifrån symboler och bilder
  • Moving motivators - gruppen delar tankar kring våra personliga drivkrafter och vad som motiverar oss för att bättre förstå varandra
  • Personal maps - vi skapar och delar mindmaps som beskriver olika perspektiv av vårt liv och vår historia
  • Lego Serious Play - med hjälp av Lego kan vi kreativt facilitera möten och processer. Ett sätt är att genom Lego-figurer berätta historier om livet i teamet och oss själva.
  • Constellation exercise - En övning där teamet tar ställning i ett antal påståenden för att se hur lika och olika vi är

Om du vill läsa mer om varför tillit är så viktigt för team så läs och inspireras av till exempel:

- Five dysfunctions of a team - en bok som i romanform följer en dysfunktionell grupp som tillsammans stärker gruppen genom att bygga tillit

- Google Aristoteles project - Googles forskningsprojekt om vad som gör vissa team mer framgångsrika än andra

 

Vilka övningar har du i din verktygslåda som du kan tipsa om?

Write a comment

Comments: 0