· 

Förstå drivkrafter - Moving motivators

Vi har alla olika drivkrafter som påverkar hur vi agerar och hur vi trivs i vårt arbete. Att förstå vilka drivkrafter olika personer har är ett bra sätt att stärka samarbetet och öka tilliten i ett team, det förklarar varför vi reagerar olika i situationer. Vill man förstå teamets drivkrafter bättre är övningen Moving Motivators från Management 3.0 ett enkelt sätt att dela berättelser om vad som egentligen motiverar oss. 

Övningen Moving Motivators utgår från en kortlek med 10 olika drivkrafter, korten kan laddas ner här eller köpas här. Drivkrafterna som övningen utgår ifrån är baserat på forskning från bland annat Daniel Pink och boken Drive (vill du veta mer så kan jag rekommendera en bra videosammanfattning av Drive).

 

 

Gör så här

 

  • Varje person tar en kortlek. 
  • Läs de korta beskrivningarna av varje kort tillsammans så ni är överens om vad de betyder. Men sen är det okej att var och en gör sin egen tolkning av de olika drivkrafterna. 
  • Varje person lägger korten i en rangordnad rad från den mest viktiga drivkraften till den minst viktiga. 
  • När ni är klara så dela med er av vilka era viktigaste och minst viktiga drivkrafter är. En person i taget berättar hur de tänkt och varför de gjorde de här valen.
  • Diskutera sen om det fanns likheter eller olikheter i gruppens drivkrafter.

 

Ett nästa steg kan vara att nu reflektera kring en förändring som gruppen står inför. Hur skulle den förändringen påverka gruppens drivkrafter. Vissa drivkrafter kommer påverkas positivt medan andra får en negativ effekt. Den här reflektionen kan ge nyttig input inför vilka utmaningar den här förändringen kan innebära. 

 

Jag gillar den här övningen då den snabbt ger intressanta diskussioner i gruppen. Jag har använt övningen i många olika situationer:

  • Som kick-off för ett nytt team
  • För ett team som fått en ny chef som behövde lära känna sina medarbetare
  • Som stöd inför en förändring som företaget skulle gå igenom
  • Vid utvecklingssamtal med medarbetare
  • Under en utbildning kring hur vi skapar hälsosamma team

Jag har också en idé om att jag skulle vilja använda korten vid rekrytering för att under intervjun få en bättre bild av kandidatens drivkrafter. 

 

 

Vill du prova så läs mer på Management 3.0. Förutom detaljerade instruktioner så finns där också mängder av länkar till bloggar med berättelser kring hur andra personer använt övningen.

Write a comment

Comments: 0