· 

Check-in övningar

 

En check-in övning används för att starta ett kreativt möte, workshop eller utbildning. Deltagarna ”checkar in” genom en övning som bidrar till att höja energin, skapa trygghet och få igång kreativiteten. 

Vid alla tillfällen där du vill att deltagarna ska vara aktiva, engagerade och samtidigt lära sig något är det viktigt att få en bra start.  Vid starten sätter vi nämligen atmosfären för resten av mötet och ser till att kreativiteten kommer igång redan från första början. Vi skapar också en trygg stämning genom att deltagarna lär känna varandra och ämnet för mötet bättre.  I exemplet här utgår jag ifrån en workshop, men check-in övningar används lika gärna vid ett arbetsmöte, en kurs eller en presentation. 

 

Jag har designat om mina check-in övningar efter att jag läste boken Training from the BACK of the room! av Sharon L. Bowman. Boken handlar om hur man designar aktiva och kreativa utbildningar men är också väldigt användbart för andra typer av möten. Sharon pratar om hur viktigt det är med rätt start av mötet och att se till att lärandet börjar direkt när man kliver in i mötesrummet. Hon använder begreppet "Connections" som jag har översatt till ”anknytningar” som jag nu använder i alla mina workshopar och kurser. 

 

Redan när deltagarna kliver in i rummet kan man börja workshopen direkt med en övning för att få deltagarna att knyta an till det vi ska arbeta med. Praktiska detaljer om agenda, tider mm kan vänta tills vi värmt upp. Det finns ingen anledning som workshopledare att vara i fokus vid början av workshopen, utan ge istället gruppen en chans att värma upp tillsammans.


Vilka övningar ska man då välja? Jo, börja med att fundera på vilket syfte du har. Det är förstås okej att göra en isbrytare som bara är rolig, det sätter ofta en bra stämning i gruppen. Men en uppstartsövning kan ge ännu mer om du samtidigt vinklar in den på ämnet som är i fokus. Det innebär att vi försöker få deltagarna att knyta an till workshopen på olika sätt.

Knyta an till varandra

 

Övningar som handlar om att vi lär känna varandra och på så sätt skapar ett tryggt klimat.

Knyta an till ämnet

 

Övningar där deltagarna får reflektera över vad de redan vet om ämnet.

Knyta an till mål och resultat

 

Övningar för att förstå vad deltagarna har för mål med workshopen och vad de förväntar sig för resultat.


 

Det går också att göra uppstartsövningar redan innan workshopen faktiskt har börjat. Det kan till exempel vara ett material som ska läsas innan. Eller en frågeställning som du delat ut innan som du vill att deltagarna funderar över innan de kommer till workshopen. Då har tankeprocessen startat redan innan mötet. Det är också bra för de mer introverta deltagarna som ofta behöver tid innan en workshop för att förbereda sig inför mötet.

 

För att hitta just den övning som passar dig bäst så är det bara att ge sig ut på nätet. Det finns mängder med inspirationskällor, tips, bloggar, artiklar som delar med sig av roliga och användbara övningar. En av mina favoritsajter när det gäller att hitta nya tips på övningar är Metodbanken. En hel del övningar kommer jag också dela med mig här i StoryGuiden. Och så förstås, läsa gärna Training from the BACK of the room

 

Läs mer på bloggen:

Write a comment

Comments: 0