· 

Training from the BACK of the room

"Do you want them to hear it or learn it?" Boken Training from the BACK of the room handlar om hur vi kan designa utbildningar som verkligen engagerar deltagarna och ökar lärandet. 

En av mina inspirationskällor när det gäller att designa kurser och workshops är boken Training from the BACK of the room av Sharon L. Bowman. Boken läste jag i en bokcirkel för ett par år sen och det är en bok som jag återkommer till med jämna mellanrum. Jag har kört kurser under många år och gick tidigt ifrån ett traditionellt klassrumsupplägg med powerpoints till att jobba visuellt, aktivt och upplevelsebaserat.

 

 

Jag har också länge samarbetat med KravXperts som alltid haft ett engagerande och aktivt upplägg på sina kurser. Men med Sharons bok så fick jag nu ett ramverk, förklaringar och många praktiska idéer till att göra utbildningar och möten ännu mer kreativa.

 

Grunden i boken handlar om att skapa maximalt lärande genom att deltagarna aktivt deltar genom hela utbildningen. Ett citat som fastnat är ”Do you want them to hear it or learn it?”. Ibland är det nog så att det blir viktigare för oss som lärare och föredragshållare att få berätta än att låta deltagarna få lära sig på egen hand med hjälp av varandra. 

 

Boken utgår ifrån en process som Sharon kallar The 4 Cs och som sätter en struktur för utbildningen. Genom att använda processen kan du designa en utbildning och välja övningar som passar i de olika stegen.  

Connections

Connections, eller anknytningar som jag kallar det, är övningar som man kan använda i början av en utbildning för att få igång lärandet redan från första stund. Man kan välja anknytningar av olika typ, för att knyta an till deltagarna, till ämnet, till målen eller till resultatet. Poängen är att skapa en trygg atmosfär och få igång kreativiteten från första stund. Detaljer kring agenda, upplägg och sånt kan vänta en stund tills alla är uppvärmda.

 

Det här var en ögonöppnare för mig. Jag har alltid försökt inleda med en uppvärmningsövning, men inte varit så noggrann med att också använda övningen till att knyta an till det vi ska prata utan mer valt en rolig isbrytare. Att också få igång samtalet så snart som möjligt istället för att jag pratar i början har jag också plockat med mig.

Concepts

Concepts är den information eller fakta som deltagarna behöver ta till sig, alltså teoripasset. Här är budskapet att det inte är nödvändigt för läraren att vara den som berättar all fakta, utan det finns mer kreativa och interaktiva sätt att lära sig även det teoretiska. Många deltagare är ju inte helt nybörjare utan har med sig mycket kunskap till kursen som vi kan utgå ifrån.

 

Några bra tips från det här avsnittet:

- Se till att deltagarna skapar visuella sammanfattningar av det de lär sig via olika former av kartor (Sharon kallar det för Concept maps)

- ”Three before me”, om någon ställer en fråga till dig, be gruppen om tre svar först. Sen kan du lägga till ditt eget svar om det behövs.  

 

Concrete practice

Concrete practice innebär att aktivt öva och träna på det som vi lärt oss om. Viktigt här är att alla deltagarna är med och aktivt övar, att man gör övningarna tillsammans för att lära sig av varandra och att övningarna är kopplade till de personliga mål som deltagarna hade med utbildningen. 

Conclusions

Conclusions handlar om att sammanfatta, utvärdera och fira det vi lärt oss. Här är förstås upplägget detsamma, det är deltagarna som tillsammans får sammanfatta och reflektera över vad de lärt sig. Att sammanfatta och reflektera är också ett sätt att förstärka lärandet. En viktig övning här är att göra någon form av handlingsplan för var och en att ta med sig från utbildningen. Det gör det lättare att sen använda det man lärt sig när man är tillbaka i vardagen.  

Exempel

För att ge ett exempel så tänkte jag dela med mig av mitt senaste workshopuppdrag där jag använde ramverket från boken för att planera upplägget. Uppdraget var att köra en workshop för runt 50 personer med syfte att skapa samsyn kring deras Behovsprocess. 

 

Connections: När deltagarna klev innanför dörren så började vår workshop direkt med en övning från boken, Wall writings. De fick hitta en kompis och sen gå runt i lokalen där det fanns blädderblock med olika frågor. Som tex ”Vad är behov och krav?”, ”Vilka kompetenser behöver vi?”, ”Vad vill vi prata om idag?”. De fick prata om de olika frågorna och skriva ner punkter på blädderblocken. Efter en stund bröt vi och då fick de gå runt och läsa vad som skrivits på blocken. Sen avslutade vi med en reflektion i helgrupp med frågor som ”Lärde du dig något nytt?”, ”Något du inte höll med om?”. Alla var nu uppvärmda och samtalen var i full gång. 

 

Concepts: Vi byggde en Concept map på väggen, i form av en förenklad behovsprocess. Jag ritade upp kartan visuellt med en snabb teorigenomgång och sen fick de i grupper reflektera och komplettera kartan utifrån ett antal exempel. Var i kartan hör exemplet hemma? Era erfarenheter, reflektioner, utmaningar? Vi satte sen upp exemplen i kartan och grupperna fick dela med sig av sina diskussioner till helgruppen. 

 

Concrete practice: När vi nått någon form av samsyn kring kartan så valde vi ut två delar att öva på, i vårt fall Effekter och User stories. De fick i grupper träna, skapa, diskutera och reflektera. Även här fick grupperna sen dela med sig till varandra.

 

Conclusions: Här gjorde vi två övningar, en sammanfattning och en utvärdering. Först en ”Learner-led summary” där grupperna fick summera vad de lärt sig, vad de kommer kunna använda sig av och vad de skulle behöva lära sig mer om. Och sedan en utvärdering utifrån hur stort värde de fått av workshopen.  

Att utgå ifrån The 4Cs gav en bra struktur. Vissa övningar tog jag direkt från boken och sen kompletterade jag med andra övningar som jag gjort tidigare eller som passade bättre för just den här övningen. Vi jobbade bara med blädderblock och handritade instruktioner, vilket jag är helt säker på ökade kreativiteten och satte en positiv ton. 

 

Nu när jag kört utbildningar på det här sättet ett bra tag så har jag svårt att gå på kurser eller föredrag som blir för teoretiska. Jag vet att lärandet kan bli så mycket bättre med andra tekniker. Så om du vill få lite mer liv i dina utbildningar så rekommenderar jag verkligen boken Training from the BACK of the room. 

Write a comment

Comments: 0