· 

Tvärtom-övning

En Tvärtom-övning kan användas för att få igång kreativiteten inför till exempel en brainstorming eller annat möte när deltagarna behöver vara kreativa.

En tvärtom-övning går till så att vi helt vänder på problemet. Till exempel ”Hur skulle en dålig kundservice se ut?", ”Hur kan vi leverera sämre kvalitet?”, "Hur kan vi öka administrationen?" Tanken med att jobba tvärtom är att det öppnar upp för nya perspektiv, att vi ser ett problem med nya ögon. För många människor är det också oftast lättast att tänka negativt, så det kan vara ett bra sätt att få igång våra hjärnor.

 

Exempel: En misslyckad workshop

Exemplet här har jag använt i en kurs om workshopfacilitering. Innan vi skulle börja lära oss hur man bäst genomför en workshop så började vi med en tvärtom-övning som handlade om ”En misslyckad workshop”. Syftet var att få igång kreativiteten inför resterande övningar genom att börja lista vad som händer under en workshop som inte blir lyckad. Just den här övningen funkar också bra som check-in övning där vi redan från start knyter an till ämnet.

 

Gör så här

- Ta ett blädderblock, skriv rubriken ”En misslyckad workshop”.


- Förklara uppgiften för deltagarna, de ska tänka på saker som skapar en riktigt dålig workshop. Vad händer? Vad händer inte? Kanske har de varit med om misslyckade workshoppar som de kan hämta inspiration från.


- Låt deltagarna öppet säga sina förslag, skriver ner allt som sägs på blädderblocket. Om någon deltagare inte är så aktiv, fråga gärna om han/hon har något att tillägga.
Efter några minuter, när förslagen börjar ta slut, eller pappret börjar bli fullt så avbryt övningen.


- Gör sedan en snabb prickröstning om vad på listan ni tycker är mest allvarligt. Varje deltagare får tre prickar som de kan fördela på de olika förslagen. Det är okej att sätta alla prickar på ett och samma förslag. Ge deltagarna varsin penna och be dom komma fram och rösta.


- Diskutera några minuter kring de förslagen som fått flest prickar, hur ska man göra istället för att inte få misslyckade workshoppar? För varje förslag skriv några rader om hur ett framgångsrikt alternativ skulle se ut istället.

 

Ett annat exempel är att använda den för att sätta spelregler för ett möte, workshop eller utbildning. Då har jag använt temat "Ett misslyckat möte", resultatet blir då spelregler för hur vi ska göra för att det inte inträffar. Enkelt och kreativt!

 

Övningen har jag inte hittat på själv, utan den finns beskriven lite här och där. Jag har använt den här beskrivningen från Metodbanken som min inspiration när jag designat övningen. 

Metodbanken - Tvärtom-övning

 

Mer på bloggen:

 

Write a comment

Comments: 0