· 

Anordna en bokcirkel

boktrave bokcirkel

Bokcirklar är ett helt fantastiskt sätt att lära sig på. Läsningen blir av. Och genom att läsa tillsammans får vi tid att reflektera, resonera, få nya insikter och lära oss ännu mer. 

En bokcirkel är enkel att organisera och ger fantastiskt mycket tillbaka. Man samlar helt enkelt en  grupp runt en intressant bok, man läser i samma takt och reflekterar tillsammans.

 

För mig kan läsandet ibland prioriteras ner, eller så tappar jag fokus efter halva boken. Ibland kan jag också ha svårt att ta till mig insikter och jag glömmer bort vad jag läst. Genom bokcirkeln blir boken verkligen läst och jag får dessutom tid att reflektera och höra andras insikter och idéer. Bokcirklar passar dessutom alldeles utmärkt att använda på jobbet som kompetensutveckling och nätverkande. 

 

I mina bokcirklar har vi provat olika upplägg på hur själva bokcirkelträffarna går till. Det som funkat bäst för mig är att använda Lean coffee upplägget. Alla funderar på vad de vill diskutera ur boken och föreslår ämnen att prata om. Vi röstar om vad som känns mest intressant. Sen pratar vi igenom ämnena ett i taget så långt vi hinner och avslutar med vad var och en tar med sig från diskussionerna. En annan variant är att förbereda några standardfrågor som används vid varje träff. Eller att någon av deltagarna är ordförande och tänker ut samtalsämnen att prata om. Ordförandeskapet kan då rotera varje gång.

 

Genom samtalen fastnar boken mer hos mig, och jag får tid att fundera på vad jag kommer ta med mig och använda ur boken.

 

En av de mest givande bokcirklar jag varit med i var när vi läste boken Training from the BACK of the room av Susan Bowman,. Här var vi ett par personer som vill läsa tillsammans. Vi la ut en förfrågan på Twitter och LinkedIn för att se om det var någon mer som ville läsa boken tillsammans med oss. Vi blev till slut åtta personer som träffades varannan vecka på ett kafé för att diskutera och reflektera. Det var oerhört inspirerande och gav en helt annan dimension till läsandet än om jag hade gjort det på egen hand. Senare har vi upprepat samma upplägg och läst andra böcker tillsammans, Helping av Edgar H. Schein och Googlemodellen av Annika Steiber. 

 

training from the back of the room

Någon gång i en bokcirkel så blev bokläsandet för tungt för deltagarna. Alla kom på träffarna men ingen hade hunnit eller orkat läsa boken. Men vi kände ändå att budskapet var viktigt och alla ville verkligen lära sig. Då gjorde vi om upplägget till en studiecirkel istället. Två personer tog på sig att förbereda varje träff. Istället för att alla hade läst innan så började varje träff med en summering av vad avsnittet handlade om. Utifrån summeringen kunde vi sen ha gemensamma diskussioner. Så med lite kreativitet går det att få till ett upplägg som passar gruppen bäst. 

Write a comment

Comments: 0