· 

Få energi i dina retrospektiv

Retrospektiv
En av grundpelarna i agil utveckling och effektiva team är ständiga förbättringar, att vi reflekterar över våra leveranser och våra arbetssätt och försöker hitta bättre sätt att arbeta på. Här har jag samlat mina idéer om hur vi kan se till att ha hög energi i våra retrospektiv. 

Grundmodellen bygger oftast på tre frågor som kan presenteras i lite olika tappning: Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Vad vill vi förändra? Men om vi kör retrospektivs ofta kan det bli lätt bli slentrian och vi tappar då själva poängen. Meningen med en retrospektiv är ju att belysa olika perspektiv, få till en bra diskussion, hitta områden att förbättra men också att få in lite ny energi i teamet. Så det är viktigt att variera upplägget och prova nya tekniker emellanåt. Behovet kan ju också se olika ut, ska vi utvärdera en sprint i ett mindre samspelat team eller är den en projektutvärdering för ett större projektteam? 

 

Här är några tekniker som jag använt mig av den senaste tiden för att få variation:

 

Appreciative Inquiry - Utgår ifrån framgångsfaktorer, det som faktiskt redan fungerar bra och ser hur vi kan förstärka det. Det är egentligen en större metod, men funkar alldeles ypperligt för retrospektivs. Se till exempel det här upplägget från Diane Larsen Appreciative Retrospective

 

6 Thinking Hats - Övning med hjälp av lateralt tänkande designad av Edward de Bono. Passar bäst när man står inför ett viktigt beslut eller vill utvärdera något från flera olika perspektiv. Här är ett upplägg för en retrospektiv med 6 Thinking Hats.  

 

Temperature Reading - Ger en utmärkt nulägesbild över hur teamet mår och vad som tar energi i gruppen just nu genom ett antal steg med olika fokus. Ursprungligen framtagen som en metod för äktenskapsrådgivning, se till exempel den här beskrivningen av Temperature Reading

 

Emotional Timeline - Var och en får rita en graf över hur energin har varit under sprinten/releasen/projektet. Alla visar sina grafer och berättar varför den ser ut som den gör. Det är en variant istället för en traditionell tidslinje med händelser. Väldigt bra i uppstarten av en retrospektiv för att fånga vad som hänt. Det ger också en bra start att sedan gå vidare och hitta gemensamma höjdpunkter och lågvattenmärken. 
Lean Coffee - Låt teamet bestämma agendan. Vad är det som de tycker känns viktigast att få prata om idag? Läs mer på bloggen om Lean Coffee
Popcorn Flow - Hitta förbättringsområden genom att jobba med experiment. Det är en teknik inte bara för själva retrospektivet utan som man kan använda sig av som en hjälp för att få till verklig förändring i teamets vardag. Läs mer på bloggen om Popcorn Flow

 

Ett annat tips är att variera även upplägget under själva retrospektiven. Jobba enskilt, i bikupor, mindre grupper eller helgrupp. Använd post-it lappar eller rita på whiteboard. Se till att det blir omväxling och lite överraskningar. Det finns oerhört många tips där ute (googla!) om hur du kan få variation på dina retrospektiv. En bra plats att starta är att skaffa boken Agile Retrospectives, Making good teams great av Esther Derby och Diana Larsen. Boken ger en väldigt bra grundstruktur som man kan utgå ifrån och sen lägga till egna kreativa element. 

 

Och det viktigaste av allt - se till att få en bra start. Börja alltid med en incheckning där alla får en chans att säga något, här sätter vi stämningen för resten av övningen. Så använd en övning med humor och värme!

 

Write a comment

Comments: 0