Workshops

Jag brinner för att inspirera och dela med mig av mina erfarenheter och stories till andra genom aktiva workshops där vi tillsammans utforskar olika ämnen. 

 

Här är några av de workshops jag kört i olika sammanhang. Allt går förstås att skräddarsy, anpassa och justera så det passar just er grupp. En workshop är normalt mellan 1-3 h.

 

Mer natur på jobbet

Att tillbringa tid utomhus i naturen har många positiva effekter, både på vårt välmående och på vår förmåga att prestera. Tillsammans utforskar vi hur vi kan få in mer utomhus i vardagen, flytta ut kontoret och våra möten för mer arbetsglädje. 

 

Storytelling för agila team

Hur kan vi med hjälp av berättelser och storytelling bygga bättre produkter? Vi diskuterar, reflekterar och över på hur vi kan använda storytelling för att lära känna våra kunder bättre, för att bygga starkare team-identitet och för att lära känna varandra. 

 

Visuell kommunikation

Genom att använda visualiseringar i våra möten, workshops och samtal får vi mer kreativa diskussioner, löser problem smartare och ser till att vi skapar samsyn. Under den här workshoppen tränar vi på att våga rita och bli trygga visuella kommunikatörer. Det här är en kort version av utbildningen Visuell kommunikation

 

Visuell problemlösning

Här djupdyker vi i ett område inom Visuell kommunikation, nämligen hur vi kan lösa problem tillsammans visuellt. Hur går vi från en brainstorming med massor av idéer till att verkligen förstå problemet och med hjälp av våra olika perspektiv hitta kreativa lösningar. 

 

Facilitering och effektiva möten

Behöver ni en snabb injektion för att utmana er möteskultur? Hur kan vi hjälpas åt att se till att de möten vi har faktiskt levererar värde och hjälper alla mötesdeltagarna att briljera? Med agila principer som grund vässar vi vår förmåga som mötesledare. För mer djupare insikter kring mötesledning, se även Utvecklingsprogram för agila mötesledare.

 

Agil inspirationsdag

Känns det som om ni i ert team fastnat i de agila procedurerna och behöver en nystart för att utmana era arbetssätt och samarbete? Under den här inspirationsdagen utgår vi ifrån Modern Agile och med hjälp av stories, exempel, övningar och reflektioner samlar vi idéer för förbättringar och experiment. 

 

Vill du att jag ska köra en workshop hos er? Hör av dig


Föredrag

Jag pratar gärna på konferenser och vid interna evenemang för att inspirera och dela erfarenheter kring visuell kommunikation, storytelling, kreativa möten och andra intressanta perspektiv på agil produktuveckling. 

 

Exempel och videos från tidigare föredrag:

Storytelling - konsten att berätta verkliga user stories

"Som en användare vill jag ha något för att uppfylla något", en klassisk user story. Men var finns egentligen den verkliga berättelsen och den verkliga användaren bakom vår user story? I den här presentationen delar jag med mig av mina egna berättelser om hur vi genom storytelling och upplevelser gett liv till våra user stories, och på så sätt ökat engagemang, empati och energi i teamen.


Visuell kommunikation

Visuell kommunikation, Kunskapsmingel Fronit

Visuell kommunikation är en viktig förmåga för alla människor. Vid ett kunskapsmingel med produktägare pratade jag om hur visuell kommunikation kan användas för produktutveckling. 

 


Gemba Walk - En vandring i Vintergatan

En gemba walk är en vandring längs en värdeström för att skapa insikter och hitta möjligheter till förbättringar. Den här presentationen berättar en story om en Gemba walk för ett team som ville lära sig mer om sitt kontext och sina kunder. 

UX open 2016


Från kravfångare till upptäcktsresande

Om hur vi behöver utveckla våra kompetenser inom krav, från att vara passiva kravfångare till att bli kreativa och nyfikna upptäcktsresande.

Agila Sverige 2015


Bli en visuell kommunikatör

Genom bilder och visualiseringar förbättrar vi kommunikation och löser problem. Vi skapar effektivare möten, kraftfullare presentationer och bättre samarbete. Men hur gör man då? I den här presentationen delar jag med mig av tekniker och tips som jag använt mig av på min resa mot att bli en visuell kommunikatör.

Adaptiv-dagen


(min presentation börjar 33 min in i videon)

Om att lösa komplexa problem med enkla bilder

Ämnet handlade om hur vi i mitt uppdrag på Arbetsförmedlingen lyckats med vår kommunikation genom att ta fram en enkel grundbild, vårt "agila manifesto". Jag utgick från en process för visuellt tänkande, från Dan Roam och hans bok Back of the Napkin. Och sen utifrån den processen pratade jag om vårt arbete med visualiseringar och förändring.

Agila Sverige 2013