Kurser

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter genom upplevelsebaserade kurser. I StoryGuides kurser jobbar vi aktivt genom övningar och diskussioner med att förstå och lära oss mer tillsammans. 

User story mapping

Genom User story mapping jobbar vi visuellt och aktivt tillsammans i teamet för att förstå behov och komma fram till lösning och plan för utveckling. (1 dag eller 2 dagar om vi också tar fram en konkret User Story Map för er)

 


Agil introduktion

Den här kursen skapar samsyn kring vad agilt arbete egentligen innebär. Tillsammans lär vi oss om agila värderingar, principer och arbetssätt genom aktiva övningar, samtal och reflektioner. (1-2 dagar)

 

Workshop om agila krav

En workshop om agila krav är en inspirerande halvdag som ger en introduktion till hur vi kan jobba agilt med kravarbete inspirerat av Agile Product Discovery. (halvdag)

 


Visuell kommunikation

Den här kursen handlar om att utveckla vår visuella förmåga. Vi lär oss enkla visuella grunder och ser hur vi kan använda visualiseringar för att få kreativa möten, för att lösa problem och hitta nya idéer.
(halv - 1 dag)

 

 

Workshop om workshop

Under en halvdag får deltagarna aktivt och med hög energi prova på en mängd övningar och tillsammans reflektera kring hur vi genomför lyckade workshops. (halvdag)

  

Jag samarbetar även med KravXperts som coach på kurserna Agila kravresan och Workshopresan. Utbildningarna är praktiska, inspirerande och bygger på deltagarnas aktiva medverkande.

 

Alla kurserna kan anpassas och skräddarsys utifrån era behov. Vill du veta mer eller vill du att jag ska köra en kurs hos er? Hör av dig

 


Föredrag

Jag brinner för att inspirera och dela med mig av mina erfarenheter och stories till andra. Några ämnen som jag mer än gärna pratar om är:

  • Agile Product Discovery 
  • Visuell kommunikation
  • Storytelling
  • Innovation och experiment
  • Facilitering 

Jag vill gärna få till kreativa föredrag där deltagarna själva kan prova på och aktivt bidra. 

 

Vill du att jag ska köra ett föredrag hos er? Hör av dig


Tidigare föredrag och kurser

Gemba Walk - En vandring i Vintergatan

En gemba walk är en vandring längs en värdeström för att skapa insikter och hitta möjligheter till förbättringar. Den här presentationen berättar en story om en Gemba walk för ett team som ville lära sig mer om sitt kontext och sina kunder. 

UX open 2016


Från kravfångare till upptäcktsresande

Om hur vi behöver utveckla våra kompetenser inom krav, från att vara passiva kravfångare till att bli kreativa och nyfikna upptäcktsresande.

Agila Sverige 2015


Bli en visuell kommunikatör

Genom bilder och visualiseringar förbättrar vi kommunikation och löser problem. Vi skapar effektivare möten, kraftfullare presentationer och bättre samarbete. Men hur gör man då? I den här presentationen delar jag med mig av tekniker och tips som jag använt mig av på min resa mot att bli en visuell kommunikatör.

Adaptiv-dagen


(min presentation börjar 33 min in i videon)

Om att lösa komplexa problem med enkla bilder

Ämnet handlade om hur vi i mitt uppdrag på Arbetsförmedlingen lyckats med vår kommunikation genom att ta fram en enkel grundbild, vårt "agila manifesto". Jag utgick från en process för visuellt tänkande, från Dan Roam och hans bok Back of the Napkin. Och sen utifrån den processen pratade jag om vårt arbete med visualiseringar och förändring.

Agila Sverige 2013