Kurser

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter genom kreativa och inspirerande kurser. I StoryGuides kurser jobbar vi aktivt genom övningar och diskussioner med att förstå och lära oss mer tillsammans. 

Agila krav med User story mapping

User story mapping hjälper oss att jobba visuellt och aktivt tillsammans i teamet för att förstå användarnas behov och komma fram till smarta lösningar och plan för utveckling.
(1-2 dagar)

 

Workshop om agila krav

En workshop om agila krav är en inspirerande halvdag där vi övar, reflekterar och samtalar kring hur vi kan jobba agilt med kravarbete i våra team. (1 halvdag)

 

Visuell kommunikation

Utveckla din visuella förmåga! Vi lär oss enkla visuella grunder och ser hur vi kan använda visualiseringar för att få kreativa möten, för att lösa problem och hitta nya idéer. (1 dag)

 Agil introduktion

Genom aktiva och inspirerande övningar, samtal och reflektioner lär vi oss tillsammans om agila värderingar, principer och arbetssätt. (1-2 dagar)


Workshop om workshop

Vill ni bli duktigare på att facilitera workshops? Under en kreativ halvdag får ni prova på en mängd övningar och tillsammans reflektera kring hur ni genomför lyckade workshops. (1 halvdag)


 

 

Jag samarbetar även med KravXperts som coach på kurserna Agila kravresan och Workshopresan. Utbildningarna är praktiska, inspirerande och bygger på deltagarnas aktiva medverkande.

 

Alla kurserna kan anpassas och skräddarsys utifrån era behov. Vill du veta mer eller vill du att jag ska köra en kurs hos er? Hör av dig

 


Föredrag

Jag brinner för att inspirera och dela med mig av mina erfarenheter och stories till andra. Några ämnen som jag mer än gärna pratar om är:

  • Agile Product Discovery (Agila krav)
  • Visuell kommunikation
  • Facilitering och effektiva möten

Jag vill gärna få till kreativa föredrag där deltagarna själva kan prova på och aktivt bidra. 

 

Vill du att jag ska köra ett föredrag hos er? Hör av dig


Tidigare föredrag och kurser

Visuell kommunikation

Visuell kommunikation, Kunskapsmingel Fronit

Visuell kommunikation är en viktig förmåga för alla människor. Vid ett kunskapsmingel med produktägare pratade jag om hur visuell kommunikation kan användas för produktutveckling. 

 


Gemba Walk - En vandring i Vintergatan

En gemba walk är en vandring längs en värdeström för att skapa insikter och hitta möjligheter till förbättringar. Den här presentationen berättar en story om en Gemba walk för ett team som ville lära sig mer om sitt kontext och sina kunder. 

UX open 2016


Från kravfångare till upptäcktsresande

Om hur vi behöver utveckla våra kompetenser inom krav, från att vara passiva kravfångare till att bli kreativa och nyfikna upptäcktsresande.

Agila Sverige 2015


Bli en visuell kommunikatör

Genom bilder och visualiseringar förbättrar vi kommunikation och löser problem. Vi skapar effektivare möten, kraftfullare presentationer och bättre samarbete. Men hur gör man då? I den här presentationen delar jag med mig av tekniker och tips som jag använt mig av på min resa mot att bli en visuell kommunikatör.

Adaptiv-dagen


(min presentation börjar 33 min in i videon)

Om att lösa komplexa problem med enkla bilder

Ämnet handlade om hur vi i mitt uppdrag på Arbetsförmedlingen lyckats med vår kommunikation genom att ta fram en enkel grundbild, vårt "agila manifesto". Jag utgick från en process för visuellt tänkande, från Dan Roam och hans bok Back of the Napkin. Och sen utifrån den processen pratade jag om vårt arbete med visualiseringar och förändring.

Agila Sverige 2013