Information om utvecklingsprogram för mötesledare

Vi utgår ifrån moderna agila principer för att skapa möten med trygga förutsättningar, som hjälper människor att briljera, där vi experimenterar och lär oss samtidigt som vi ser till att våra möten levererar verkligt värde. Allt detta med mycket inspiration av Modern Agile.

 

Målgrupp

Utvecklingsprogrammet passar dig som redan idag håller möten och workshops. Du kan grunderna i facilitering och känner nu att du vill utmana dig och lära dig mer. Du vill aktivt bidra och dela med dig av dina egna erfarenheter och tips. 

 

Kursinnehåll

Vi utgår ifrån ett kartotek som innehåller övningspass och diskussionsområden kring allt som kan vara intressant att utveckla för dig som mötesledare. Utifrån kartoteket väljer vi ämnen som känns relevanta och värdefulla för gruppen att öva mer kring, och bygger upp en agenda tillsammans. Agendan justeras under programmets gång när vi hittar nya behov och idéer som vi vill utforska. 

 

Ämnena vi valt ut arbetar vi med genom olika mötestekniker så att vi utöver ämnet också kan reflektera över olika tekniker och samla på oss praktiska tips. På så sätt utökar vi kontinuerligt vars och ens egen repertoar av tekniker och verktyg. Vi arbetar också med att bygga upp din egen verktygslåda som mötesledare. Det här är ett utmärkt tillfälle att få träna på nya tekniker i en trygg miljö. 

 

Här är några exempel på ämnen vi övade, reflekterade och delade erfarenheter kring från programomgången under våren 2019:

  • Spelregler utifrån ett agilt förhållningssätt
  • Jobbiga situationer & besvärliga deltagare
  • Hur ser vi till att möten skapar värde?
  • Distansmöten
  • Kreativa möten som inte är workshops
  • Fatta beslut på möten
  • Redovisa och sammanfatta resultat
  • Utvärdera möten
Kartoteket som vi inspireras av när vi bygger agendan
Kartoteket som vi inspireras av när vi bygger agendan
Agendan bygger vi upp tillsammans och justerar löpande
Agendan bygger vi upp tillsammans och justerar löpande

Format

Programmet består av tre dagar, med 2-3 veckors mellanrum. För att få ut största möjliga av programmet förväntas deltagarna även lägga tid på förberedelser inför våra träffar och tid för reflektion och sammanfattning efter tillfällena. Programmet ges i en mindre grupp med max 8 deltagare. Vi kommer hålla till i centrala Stockholm. 

 

Coachning

I programmet ingår två coaching-tillfällen med en av coacherna Åsa eller Annika. Vi rekommenderar att boka ett tillfälle under programmets gång och ett tillfälle som uppföljning några månader efter programmet.

 

Virtuell mötesplats

Programmet deltagare har tillgång till en virtuell mötesplats där vi innan, under och efter programmet delar erfarenheter och tips. 

 

Kursledare

Åsa Dickson, Verkningsglad & Annika Widmark, StoryGuide