Utvecklingsprogram för agila mötesledare

Utveckla din förmåga som mötesledare och facilitator i ett kreativt och utmanande utvecklingsprogram tillsammans med likasinnade. Under programmet arbetar vi deltagardrivet, det betyder att agendan på utvecklingsprogrammet sätts av deltagarna utifrån deras behov och önskemål och baserat på verkliga case från deltagarnas vardag. Programmet innehåller en mix av coachledda övningspass som gruppen valt och deltagarstyrda pass.

 

Vi utgår ifrån moderna agila principer för att skapa möten som hjälper människor att briljera, som skapar trygga förutsättningar, där vi experimenterar och lär oss samtidigt som vi ser till att våra möten levererar värde. Med mycket inspiration av Modern Agile.

 

Målgrupp

Utvecklingsprogrammet passar dig som redan idag håller möten och workshops. Du kan grunderna i facilitering och känner nu att du vill utmana dig och lära dig mer.

 

Kursinnehåll

Modul 1: Förmågor för agila mötesledare

Under första etappen med två halvdagar utgår vi ifrån ett kartotek med övningspass kring områden som mötesförberedelser, kreativa mötestekniker, utmanande situationer och rollen som mötesledare. Utifrån kartoteket väljer vi ämnen som känns relevanta och värdefulla för gruppen att öva mer kring, och bygger upp en agenda tillsammans. 

 

 

Modul 2: Deltagarstyrda övningspass

Andra etappen består av två halvdagar där deltagarnas egna case är i fokus, vi testkör valda delar av möten och workshops som är relevanta i vår vardag, vi ger feedback till varandra och vi reflekterar kring hur vi kan omsätta det vi lärt oss i praktiken.

 

Mellan etapperna ingår ett coaching-tillfälle med en av coacherna Åsa eller Annika.

  

Kursledare

Annika Widmark & Åsa Dickson

 

 


Intresseanmälan

Vi kör en pilotomgång under februari-mars som är fullbokad.

 

Vi planerar att lansera utvecklingsprogrammet skarpt senare under våren. Programmet kommer inkludera 4 halvdagar samt 1 coaching-tillfälle.

 

Om du är intresserad av att gå programmet så skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med mer information. Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.