· 

Ny på jobbet

Som konsult har jag förmånen att ständigt få upptäcka nya miljöer och verksamheter. Men jag har ibland lite svårt att komma in i ett nytt uppdrag, så jag har försökt att ta fram strategier och idéer som hjälper mig att snabbare hitta min roll.

I höstas ordnade vi ett Agile Leadership Retreat där flera av deltagarna precis skulle byta jobb så hur man bäst kommer igång på ett nytt jobb blev ett av ämnena som vi tillsammans reflekterade kring. Här är mina visuella anteckningar från den sessionen. 

Ny på jobbet

Utifrån våra reflektioner har jag satt ihop en lista med tips, som jag kommer fortsätta använda mig av i nya uppdrag.

 • Ta reda på behov och förväntningar
  Vad vill du få ut av det här jobbet? Vad är dina egna mål? Vad har andra för förväntningar på dig? Varför är just du på den här platsen?

 • Observerera
  Försök att objektivt följa vad som händer utan att tolka och dra egna slutsatser. Gå in med nyfikenhet och lyssna uppmärksamt. Vad är det som händer?  

 • Plocka lågt hängande frukter
  Även om första tiden är en tid för att förstå och observera så är det samtidigt skönt att redan tidigt känna sig nyttig genom att hitta något enkelt att kunna bidra med. Det stärker självförtroendet och ger dig också en tydlig plats i teamet. 

 • Hitta navigatörer
  Se till att hitta de personer som kan hjälpa dig förstå verksamheten bättre, de som är duktiga på att navigera runt produkten, företaget, människorna. 

 • Bygg relationer och förtroenden
  Investera tid i att lära känna människorna, var närvarande och nyfiken. Det är grunden till att odla djupare relationer och bättre förstå hur du kan bidra. 

 • Förändra med hjälp av snabba experiment
  När första tiden är över och du fått en bild av helheten, kontexten och de problem som verksamheten har är det dags att jobba mer proaktivt och framåtriktat. Nyckeln är att inte röra om för mycket utan driva förändring genom många, små och korta experiment som ger snabb feedback.

Tack retreat-deltagarna för alla kloka tankar! En del av det här är också inspirerade av kursen Coaching beyond the teams med Esther Derby och Don Gray. 

Write a comment

Comments: 0