· 

Sex tänkarhattar

Sex tänkarhattar är en workshop-teknik där vi tittar på en situation utifrån olika perspektiv. Idén är att vi på så sätt kan hitta oväntat enkla lösningar på svåra problem. 

Sex tänkarhattar är användbart i många olika situationer, till exempel när du står inför ett viktigt beslut eller vill göra en utvärdering. Tekniken fungerar också utmärkt till en retrospektiv. Genom att analysera en situation utifrån flera olika perspektiv kan man bryta invanda mönster och ge alla en möjlighet att tänka kreativt. 

 

Gör så här:

Som vid alla övningar och workshops så börjar vi med att komma överens om syftet med övningen, vad är det till exempel vi ska utvärdera eller analysera. Vilket resultat förväntar vi oss?

 

Förklara sen de olika hattarnas betydelse. Ett tips är att dela ut ett papper där hattarna beskrivs, så att alla lätt kan hänga med under övningen. 

 

Vit hatt – Objektiv

Vad känner vi redan till? Vilken fakta har vi?

Vilken information saknar vi?

Röd hatt – Känslor

Hur känner vi inför detta?

Hur tror vi att andra känner inför det?

Svart hatt – Negativ

Vilka risker ser vi?

Vilka svaga punkter, nackdelar och brister finns?

Gul hatt – Positiv

Vilka positiva effekter kommer detta ha?

Vilka möjligheter finns? Nytta, värde?

Grön hatt – Kreativ

Finns det andra sätt att göra det här på?

Vad mer skulle vi kunna göra?

Blå hatt - Facilitator

Ger struktur till övningen

Ser till att vi använder rätt hatt i rätt situation

När workshopen drar igång går man igenom en hatt i taget, förutom den blåa som hela tiden är facilitatorns perspektiv. Låt alla komma med input och anteckna vad som sägs på en whiteboard eller plast. Om det behövs så backa tillbaka till en hatt om det är något perspektiv som behöver fyllas på. Facilitatorn ser till att gruppen håller rätt perspektiv. 

 

Avsluta med en reflektion kring de insikter som gjorts. Eventuellt kan man gå vidare och ur insikterna prioritera och plocka fram konkreta aktiviteter som gruppen vill jobba vidare med. Glöm inte att också utvärdera mötet, funkade tekniken och fick vi fram ett användbart resultat?

Jag har använt tekniken flera gånger i olika sammanhang. Speciellt när vi stått inför ett viktigt beslut och behövt belysa situationen från flera perspektiv. Några exempel när jag använt tänkarhattarna:

  • Retrospektiv i ett team för att titta på nuläget och få fram nya idéer
  • Analys inför en offensiv rekrytering, hur behöver vi agera för att möta behovet?
  • Utvärdering inför en lansering av en ny process, har vi tänkt på allt eller finns det risker och möjligheter vi borde ta hand om innan vi drar igång det nya arbetssättet?
  • Utvärdering av hur vi jobbar med krav, vad kan vi förbättra eller göra annorlunda?

Tekniken är skapad av Edward do Bono som bygger på hans teori som han kallar för lateralt tänkande. Om du vill få mer tips och läsa mer om bakgrunden till tekniken, så finns det gott om källor ute på nätet. Läs till exempel på Edward do Bonos webbplats. Eller titta på den här filmen med Tobias Fors från Agila Sverige 2015, Sex plus en tänkarhatt

Write a comment

Comments: 0