· 

Hur mår teamet?

Ett enkelt och kraftfullt mätetal för team är helt enkelt att mäta hur teamet mår, hur vår teamtemperatur är. Med hjälp av det mätetalet kan vi se trender, upptäcka problem och så skapar vi också ett bra tillfälle att prata om vad som händer i och runt teamet. 

Det finns förstås flera olika sätt att göra en temperaturmätning, jag har provat några varianter som jag tänkte dela med mig av.

 

Laget runt

När jag började mitt senaste uppdrag som team coach så hade teamet redan ett sätt att mäta team-nöjdheten som jag fortsatte med. En gång i veckan efter morgonens synkmöte så gick vi helt enkelt laget runt. ”På en skala mellan 0-10, hur nöjd är du med arbetet i teamet den senaste veckan?”. En bred fråga som kan täcka många olika perspektiv och vinklingar. Alla svarar en i taget och så räknar vi ut ett snitt som hamnar på en graf på whiteboarden där man kan följa resultatet vecka efter vecka.

 

Jag gjorde en justering, nämligen att vi också reflekterade en stund efter rundan, speciellt intressant är det om personerna med toppnoteringar och bottennoteringarna vill dela med sig. Vad är det som hänt som gjort den här veckan så fantastisk eller så utmanande? Tekniken är snabb och enkel men har nackdelen att man lätt färgas av varandra. Om någon börjar med en 7:a så blir det lätt snittet för veckan när alla andra fortsätter. Att helt utgå ifrån sig själv kräver också en del mod och öppenhet i teamet. En 1:a är ju inte kritik mot kollegorna utan en ärlig upplevelse hos någon som kanske behöver vårt stöd. Genom att våga dela med oss så lär vi känna varandra bättre och förbättrar vårt samarbete i teamet.

 

Den här modellen med laget-runt-frågan har jag fortsatt använda som incheckning vid retrospektiv och andra möten med teamet. Då brukar varje person få säga en siffra samt dela med sig av en motivering. ”Den här veckan känns som en 6:a, det har varit en del frustration men det känns som om vi nu löst det och jag känner mig försiktigt positiv”.

 

Enkät

För att även kunna aggregera värdena och mäta hur hela avdelningen mår så gick vi sen över till en enkät med ett antal frågor som alla teamen svarade på. Vi gjorde det elektroniskt, en gång i månaden men fortsatte köra vår laget-runt variant en gång i veckan också. Resultatet använde vi fortfarande på samma sätt i vårt team, som ett sätt för oss själva att mäta trender, hitta problem och bygga teamet. Resultatet fanns i en graf på vår wiki, och vi använde det som input till våra retrospektiv. 

 

Vi frågar teamen:

- Hur roligt har du haft det?

- Hur nöjd är du med din egen insats?

- Hur nöjd är du med teamets samarbete och förmåga att arbeta tillsammans?

- Hur bra förutsättningar har teamet haft?

- Hur hög arbetsro rådde under perioden?

 

 

Fördelen med enkäten är att vi kan mäta flera olika aspekter och se om det är något speciellt område som sticker ut. Det blir även en anonym enkät vilket kan göra det enklare att vara helt ärlig. Däremot finns det risk att man tappar den direkta återkopplingen kring mätningen.

 

Så, mitt viktigaste tips kring att mäta nöjdheten i teamet är att inte tappa bort själva samtalet. Att bara sammanställa siffrorna och uppdatera en wiki-sida gör ingen nytta, det är i samtalet med teamet som vi kan komma till insikter och hitta förbättringar. Det är en fantastisk chans att skapa öppenhet och tillit i teamet genom att vi regelbundet delar med oss av hur vi mår.

 

Mer inspiration om hur man kan mäta team-nöjdhet:

 

Happiness index på Crisp

Write a comment

Comments: 0