· 

ROTI för att utvärdera ett möte

ROTI betyder Return On Time Invested och är ett snabbt och enkelt sätt att utvärdera ett möte, en workshop eller en utbildning. Hur stort värde har deltagarna fått utifrån den tid de investerat?

För att hela tiden kunna bli bättre är det viktigt att alltid utvärdera och mäta hur bra våra arbetssätt fungerar. Det gäller även våra möten, kurser och workshopar. ROTI är en enkel teknik som går fort och ger värdefull input. Skalan som jag använder är från 0 till 4. Mittenvärdet 2 är "break-even", dvs som deltagare har jag fått ut samma värde som jag investerat, det har alltså gått jämnt ut. Alla värden under 2 betyder att jag fått ut mindre värde än tiden jag lagt på mötet. Allt över innebär att jag gått plus, jag har fått större värde än den investerade tiden. 

 

Jag brukar rita en skala på ett blädderblock eller whiteboard och be varje person sätta en post-it lapp på rätt plats på skalan innan de går. De får då gärna också skriva en kommentar på lappen om de vill. Något de uppskattade särskilt mycket eller något de skulle vilja att vi gjorde annorlunda. 

 

Bara genom att titta på det visuella mönstret så får man snabbt en bild av hur lyckat mötet varit. Bilden nedan är från en föreläsning om Agile Product Discovery. Feedbacken var mestadels positiv "good inspiration with many tools to use" och det visuella mönstret visar också att deltagarna verkade nöjda. Men vi fick också konstruktiva förbättringar "even more value if we would discuss more of our real life examples". Det tar jag med mig till nästa gång, alltså prata mindre och lyssna mer!

Jag vet inte riktigt vem som uppfunnit tekniken, men den beskrivs bland annat i boken Agile Retrospectives av Esther Derby och Diane Larsen. 

Write a comment

Comments: 0