· 

Enkelt agilt Lego-spel

Lego

Vi har tagit fram ett enkelt spel på mitt uppdrag för att illustrera agila principer i praktiken. Med hjälp av Lego simulerar gruppen snabbt arbete i sprintar från kravarbete till demo och retrospektiv. 

Vi har använt det som en övning när vi kör introduktioner för nya team - eller bara som en energiövning vid ett möte. Till skillnad från längre simuleringar med lego, så är det här mer en övning för att komma igång och väcka tankar. Spelet är en kort simulering (tar ca 15 min) där man får uppleva agila principer i praktiken på ett roligt sätt. Det bygger på ett legospel, Lego Creationary, som vi har förvandlat till ett spel. Deltagarna får i team bygga lego i sprintar.

 

Lego Creationary

Spelet följer en sprintstruktur:

Prioriterade behov - Produktägaren berättar sina behov, vad är det som ska byggas. Här använder vi Lego Creationary korten och tärningen för att få fram behoven.

Sprintredo krav - Teamet kan ställa frågor för att förstå kraven. De gör en plan för vad de tror de kan leverera i första sprinten.
Fokuserat sprintarbete - Teamet arbetar fokuserat med att bygga.
Återkoppling - Teamet kör en demo och får feedback från produktägaren. Sen kör vi en kort retrospektiv för att se vad som behöver förändras.

 

Vi brukar köra 2-3 sprintar och sedan ha tid för reflektion, fick vi några aha-upplevelser, vad har vi lärt oss?

 

Senast jag körde spelet var för fem nya medarbetare som inte hade så mycket vana av att arbeta agilt. Den här gången så hade produktägaren behovet att bygga en 5 kilometer lång och lagom krokig väg. 

Lego kort med bilder

Teamet skulle första sprinten bygga en del av vägen, men utan mittstreck som skulle sparas till senare sprintar. Plötsligt byggdes en bil fast det inte alls ingick i sprinten. Produktägaren protesterade vid demon, men teamet berättade då att bilen behövdes för att kunna testa att vägen fungerade. Bra tänkt! Men det visar också på vikten av att ta upp sånt på sprintplaneringen så att produktägaren är med på den prioriteringen.

 

Vi hade en diskussion om kvalitetskrav som teamet hade kunnat fråga mer om. Var det viktigast att vägen blev 5 km lång? Eller att den klarade av tung trafik? Eller att den blev snygg?

 

En annan gång när vi körde övningen var det en lösningsarkitekt med. Han fick teamet att gå med på att hela första sprinten gick ut på att ta fram en skiss över hur lösningen skulle bli. Vi kan väl säga att produktägaren inte riktigt var nöjd med leveransen den gången...

 

Kommentarerna från de som kört övningen är att det ger mycket att inte bara höra en presentation om agila manifestet och agila tekniker, utan också praktiskt få prova på det. Det finns ju många fler avancerade simuleringar, men det här funkar som ett roligt och snabbt sätt. Klart värt att rekommendera!

 

Write a comment

Comments: 0