· 

T-formade människor

T-formad människa
"Det funkar inte att jobba agilt hos oss. Vi har inte rätt sorts människor." Den kommentaren fick jag idag och blev förstås nyfiken. Vad betyder egentligen det? Kan det verkligen stämma? Finns det någon "rätt sorts" människor som passar i agila team? Jo, vi behöver T-formade teammedlemmar!

 

En generalist är någon som kan lite om mycket, medan en specialist är någon som kan mycket om ett snävt område. En T-formad person däremot är en "generaliserande specialist" (för att använda Scott Amblers uttryck). En T-formad person har alltså både ett djup och en bredd. Det betyder att man har djup kompetens inom ett eller flera områden och är duktig inom sitt skrå. Samtidigt har den här personen en nyfikenhet och en vilja att lära sig om andra områden. Han eller hon har en förståelse för helheten och sammanhangen. Personen är empatisk och kan lätt sätta sig in i andras situationer och utmaningar. En T-formad person släpper också in andra inom sitt eget expertområde istället för att bevaka sitt territorium. 

För att få riktigt effektiva team så behöver vi alltså fylla teamen med fler T-formade människor. När chefer rekryterar nya medarbetare kan de leta efter människor med T-potential. Vissa människor föds T-formade och har det i sig naturligt. Men det går förstås att gå från specialist till att bli mer T-formad, genom den egna kompetensutvecklingen. Vad behöver jag för att behålla mitt djup? Vad behöver jag för att bredda mig och lära mig nytt? Det går att få bredden genom utbildningar, mentorer, böcker/bloggar/artiklar och förstås genom att arbeta tillsammans med andra roller (gör studiebesök, parprogrammera, observera). 

Varför är det då så bra med team som består av åtminstone en större del T-formade människor? Det underlättar kommunikation och samarbete om vi pratar samma språk och är villiga att lära oss av varandra. T-formade människor kan ofta medla och facilitera genom att de ser världen från andras perspektiv. Vi kan hjälpa varandra och rycka in inom andra områden när det behövs för att teamet ska lyckas. Det skapar en flexibilitet och bryter det personberoendet som vi annars lätt får. Speciellt i form av de flaskhalsar som uppstår när vi är beroende av en specialist som behövs i flera team.

Avslutar med ett passande citat från Robert A. Heinlein

 "A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects."

 

Write a comment

Comments: 0