LeanKanban i Stockholm 2013

I mars var jag på en tvådagars konferens LeanKanban Nordic som anordnades av Dataföreningen. Mycket inspiration, trevligt mingel och varierande kvalitet på presentationerna är väl en bra sammanfattning. Jag har försökt att samla ihop mina intryck och mina "take-aways" från konferensen.

Jag har gått igenom alla mina anteckningar och bilder som jag klottrade ner under konferensen och landade i den här sammanfattningen.

 • Prioritering är slöseri. Se istället till att ha en Pool of Options och ett pull-baserat system (utifrån risk). 
 • Använd Kanban "upstream" också för det tidiga analysarbetet, för att se till att vi utvecklar rätt idéer.
 • Alignment är ett nyckelord som handlar om att klargöra Varför och Vad som ska göras, då kan också teamen ta ansvar för hur saker ska genomföras = Empowerment. "The more alignment you have around direction, the more autonomy you can grant around actions"
 • Uppmuntra små experiment för att få de egna processerna att växa utifrån mönster som fungerar.
 • Vi bygger IT-lösningar och vi bygger team, det är alltså två resultat som levereras i en release.
 • För att få produktiva team krävs ett helhetsgrepp kring mindsets och practices, vi behöver arbetssätt för olika roller som coacher, team, scrum master, PO, Management... 
 • På samma sätt som vi har ett Systemutvecklingsramverk så behövs ett Teamutvecklingsramverk.
 • Alla metoder och ramverk är egentligen bara organiserat sunt förnuft.
 • Kanban handlar om att bygga förtroende och skapa en lärande kultur.
 • Vi ska ha korta, tjocka projekt istället för långa, tunna. 
 • Visualisera projektportföljen, dela upp den i olika kluster av projekt. Visualisera även det strategiska arbetet och hur kön ser ut. 
 • Mycket av det vi idag kallar krav är egentligen design.  Den övre nivån med mätbara mål (=krav) är stabil, den undre nivån med User stories, GUI, Användningsfall (=design) rör på sig. Vi behöver bli duktigare på att formulera den övre nivån.
 • "Go home and make the world a better place". Ta kontroll över din tid och gör aktiva val. Hela Henrik Knibergs presentation är en take-away!

Write a comment

Comments: 0