Vad är Lean? - boktips

Jag provar mig fram efter rätt metoder för att driva förändring, ofta kring hur man inför agila arbetssätt i team som inte riktigt vågar och med chefer som kanske inte alltid förstår. Och i helgen läste jag klart en bok som definitivt kommer att hjälpa mig framöver - Vad är Lean? En guide till kundfokus och flödeseffektivitet av Niklas Modig och Pär Åhlström. De lyckades på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara kärnan med Lean, och också vad Lean inte är. Och visst plockar jag med mig några godbitar till mitt uppdrag.

 

Så, vad har jag då lärt mig? Jo det som fastnade den här gången var några delar som direkt kopplar till mina aktuella utmaningar och hur man kan förklara ett agilt införande. Jag sammanfattade mina insikter i tre bilder som jag kommer använda framöver.


1. Mål versus Medel

 

Mål vs medel

Förändringsarbetet drivs av Målet inte Medlen. Vi behöver fokusera på att förankra och arbeta för att uppnå målen och att förklara de djupare drivkrafterna. Att införa medlen (som tex metoder och verktyg) är inte ett mål i sig, utan ett hjälpmedel. Men olika medel passar olika bra för olika organisationer och för olika team i olika situationer. 


2. Effektiva öar vs Effektiv ocean

 

Det enskilda teamet kan bli en effektiv ö men en organisation kan inte uppnå flödeseffektivitet om inte öarna samarbetar. Att enbart ha effektiva öar innebär slöseri och merarbete. Vi måste sträva mot en effektiv ocean. 

 

3. Kontinuerlig förbättring


 

Så när är man klar med förändringen? Det diskuterar vi en del just nu och här fanns ett bra svar. Målet är dynamiskt, vilket innebär att vi aldrig är klara. Det läget vi vill komma till är när vi kan visa på att en effektivitetsförbättring har påbörjats och att den fortsätter hela tiden - att pilen pekar uppåt. Då är vi i ett läge med kontinuerlig förbättring i en lärande verksamhet.

 

Jag tror det här är en bok som man kan komma tillbaka till med jämna mellanrum och hitta nya infallsvinklar.

 

Uppdatering Nov 2016: Jag ser att boken kommit ut i en ny utgåva (eller en fortsättning?) med namnet Detta är Lean: lösningen på effektivitetsparadoxen. Den ska jag lägga till min att-läsa-lista. Återkommer med en summering när jag läst den!

 

Write a comment

Comments: 0